የውስጥ ኦዲት

የአርሊንግተን ትምህርት ቤት ቦርድ የህዝብ ገንዘብ በጥበብ እንዲወጣ ፣ ክዋኔዎች ቀልጣፋ እንዲሆኑ እና በሁሉም ውስጥ ሙሉ ግልፅነትና ተገዢነት እንዲኖር ለማድረግ ቁርጠኛ ነው APS የንግድ እንቅስቃሴዎች. የትምህርት ቤቱ ቦርድ በጀቱን በማፅደቅ እና የትምህርት ቤት የቦርድ ፖሊሲ በማቋቋም በእነዚህ ጉዳዮች ላይ የበላይ ተቆጣጣሪውን ይመራል። የበላይ ተቆጣጣሪ እና የትምህርት ቤቱ ቦርድ በአንድነት የት / ቤቱን ክፍል ተልእኮ ለማሳካት ኃላፊነት አለባቸው።

የትምህርት ቤት ቦርዱ ኃላፊነቶቻቸውን መወጣት እንዲችሉ ለመርዳት የኦዲት ኮሚቴ በማቋቋም የኦዲት ኮሚቴ ኃላፊነቱን የሚናገር ዋና ኦዲተር አዘጋጅቷል ፡፡ ይህ የሪፖርት ማቅረቢያ መዋቅር የውስጥ ኦዲተሩ ዲስትሪክቱ ከዲስትሪክት ማኔጅመንቱ ገለልተኛ ሆኖ እንዲኖር እና የኦዲት ውጤቶች ዓላማዎች መሆናቸውን እና በቀጥታ ለት / ቤቱ ቦርድ መገናኘት እንዲችል የተረጋገጠ ነው። የውስጥ ኦዲተሮች በተቋሙ በተገለፀው መሠረት ለድርጅቶች የአስተዳደርን ሥራ ለመገምገም በድርጅቱ ውስጥ ገለልተኛ የግምገማ እንቅስቃሴ ነው ፡፡

የኦዲት ሪፖርቶች እና የዝግጅት አቀራረቦች

የ 2021-2022 የውስጥ ኦዲት የሥራ እቅድ


የ 2021 የውስጥ ኦዲት ሪፖርት


የ 2020 የውስጥ ኦዲት ሪፖርት


APS አዲስ የግንባታ ወጪዎች

የ APS የኦዲት ኮሚቴ ገለልተኛ የሆነ ንፅፅር ጠይቋል APS በ FY18 ወቅት ለማነፃፀር የትምህርት ቤት ወረዳዎችን አዲስ የግንባታ ወጪዎች ፡፡ ኦኮነር ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት አ.ሲ.ሲ. APS በግንባታ ላይ ያሉ ወይም በእቅድ ደረጃዎች ውስጥ ያሉ ፕሮጀክቶች ፡፡  APS የውስጥ ኦዲት አብሮ ሰርቷል APS ሰራተኞች ለማስተባበር እና ለመግባባት APS ይህንን ፕሮጀክት ለማጠናቀቅ በኦኮነር የሚፈለግ መረጃ ፡፡