ACTL አጠቃላይ መረጃ

2021-2022 የትምህርት ዓመት

የ ACTL ትምህርት ቤት እና የማህበረሰብ ተወካይ ሮስተር 2021-22 (በቅርቡ ይመጣል!)

ACTL 101 አቀራረብ (በቅርቡ ይመጣል!)

የ ACTL ምልመላ በራሪ ጽሑፍ 

 

2020-2021 የትምህርት ዓመት

የ ACTL ትምህርት ቤት እና የኮሚኒቲ ተወካይ ዝርዝር 2020-21

ACTL 101 9.15.20 የመጨረሻ

የ ACTL ምልመላ በራሪ ጽሑፍ 2020-21 - የመጨረሻ

 

2019-2020 የትምህርት ዓመት

ACTL - 101

ACTL ሂደቶች እና ፕሮቶኮሎች

አህጽሮተ ቃላት እና ምህፃረ ቃላቶች በውስጣቸው በብዛት ጥቅም ላይ ይውላሉ APS እና ACTL ሰኔ 2020

ACTL በራሪ ለ 2020-21

ACI-ACTL 2019-2020 የመጨረሻ ቀን መቁጠሪያ ፣ ከቪቪ -19 ዝግ ጋር