የትምህርት ቤት ቦርድ ፖሊሲዎች በ2019-20 የትምህርት ዓመት ውስጥ ተተግብረዋል

ቢ-3.6.30  የትምህርት ቤት ቦርድ አማካሪ ኮሚቴዎች 2/20/2020 3/12/2020 R N / A SB https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/BMSVA77FC0F9/$file/B-3.6.30%20School%20Board%20Advisory%20Committees.pdf 
ሲ-2.1 የቦርድ / የዋና ተቆጣጣሪ ግንኙነት 9/5/2019 9/19/2019 R N / A SB https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AYZSGT72A9C0/$file/C-2.1%20Board-Superintendent%20Relationship.pdf
ሲ-2.7 የዋና ተቆጣጣሪ ግምገማ 9/5/2019 9/19/2019 R N / A SB https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AYZSJF72E62C/$file/C-2.7%20Superintendent%20Evaluation.pdf
D-1.32 የገንዘብ አያያዝ - የዕዳ አስተዳደር 2/6/2020 2/20/2020 R D-1.32 ፒ.ፒ. -1 ኤፍ እና ኤም https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ8T8E761E03/$file/D-1.32%20Financial%20Management%20-%20Debt%20Management.pdf
D-2.32 የጋራ ካውንቲ ቦርድ እና የትምህርት ቤት ቦርድ እንቅስቃሴዎች 9/5/2019 9/19/2019 R N / A SB https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ336V660F70/$file/D-2.32%20Joint%20County%20Board%20and%20School%20Board%20Activities.pdf
D-9 የውስጥ ኦዲት 9/5/2019 9/19/2019 R N / A SB https://go.boarddocs.com/vsba/arlington/Board.nsf/files/AZ33JF670608/$file/D-9%20Internal%20Audit.pdf

* ከዚህ በላይ ያለው መረጃ እና ቀናት እስከ 04/09/2020 ድረስ ያሉ እና ለለውጥ የተጋለጡ ናቸው ፡፡