የመስክ ጉዞዎች

የማስተማሪያ ፕሮግራሙን ለማቀድ እና ለማከናወን በማህበረሰቡ ውስጥ ያሉ ተገቢ ሀብቶች በት / ቤቶች ጥቅም ላይ ይውላሉ። ሥርዓተ ትምህርቱን ለማበልፀግ የተወሰኑ ሀብቶች ወደ መማሪያ ክፍል ሊመጡ ይችላሉ ፣ ሌሎች ደግሞ በመስክ ጉዞዎች ላይ በተሻለ ሁኔታ የሚጎበኙ ናቸው።

መመሪያ የመስክ ጉዞ የመማሪያ ክፍሉን የትምህርት መርሀ ግብር ለማበልፀግ እና ለማራዘም በተማሪ ፣ በአስተማሪ ወይም በሌላ የትምህርት ቤት ባለሥልጣን ቁጥጥር ስር በተማሪዎች ት / ቤት ውጭ የታቀደ ጉብኝት ነው። የመስክ ጉዞዎች በትምህርት ቤቱ እና በማህበረሰቡ መካከል ትስስር መዘርጋት አለባቸው እንዲሁም የትምህርት ቤቱ ሰራተኞቹን የትምህርት ክፍሎቹን ሃሳቦች እና ንድፈ ሀሳቦች ከትግበራ ትግበራዎች ጋር በማዛመድ ሊረዳቸው ይገባል ፡፡ ለትምህርታዊ ዓላማዎች የመስክ ጉዞዎች በአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች በበጀት ገደቦች ከግምት ውስጥ በማስገባት ይበረታታሉ።

ከመደበኛ ትምህርት ውጭ የሆነ የመስክ ጉዞ በአካዳሚክ / የአትሌቲክስ ቡድኖችን ፣ የአስፈፃሚ ቡድኖችን ወይም ሌሎች ከመደበኛ ትምህርት ውጭ እንቅስቃሴዎችን በመቆጣጠር በአስተማሪ ወይም በሌላ የትምህርት ቤት ባለሥልጣን ቁጥጥር ስር በተማሪዎች ት / ቤት ውጭ የታቀደ ጉብኝት ነው።

ልዩ የመስክ ጉዞ ያልተለመዱ ሁኔታዎችን የሚያካትት የትምህርት ወይም ከመደበኛ ውጭ የሆነ የመስክ ጉዞ ነው ፡፡

የአስተዳደር አገልግሎቶች ዳይሬክተር ተገቢ የመስክ ጉዞ ዕድሎችን እና መመሪያዎችን የመስጠት ሀላፊነት አለባቸው። የመስክ ጉዞዎችን ለሚያቅዱ እና ለሚቆጣጠሩ ሰራተኞች እና ሌሎች የማህበረሰብ ሀብቶችን አጠቃቀምን ለሚያቅዱ እና ለሚቆጣጠሩ ሰራተኞች ርእሰመምህሩ ወይም ተቆጣጣሪው ሀላፊነት ይሰጣል ፡፡

ማጣቀሻ: ASD 20-4.01