የአእምሮ ጤና ሀብቶች

የማህበረሰብ ሀብቶች

አርሊንግተን ብዙ የማህበረሰብ ድጋፎች አሉት ፡፡ ከነዚህም መካከል የሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ የባህሪይ ጤና ክብካቤ ቢሮ ይገኝበታል ይህ አካል የአርሊንግተን ነዋሪዎችን የአእምሮ ጤንነታቸውን እና የአደንዛዥ እፅ ጉዳዮችን በተሻለ ሁኔታ እንዲያሸንፉ ወይም እንዲያስተዳድሩ ለመርዳት የተለያዩ ፕሮግራሞችን እና አገልግሎቶችን ይሰጣል ፡፡ በአገልግሎቶቻቸው ላይ የበለጠ መረጃ ለማግኘት የሚከተሉትን ይጎብኙ- http://health.arlingtonva.us/behavioral-healthcare/

ሌሎች ምንጮች