2021 እ.ኤ.አ. 2-р сарын 9

Эрхэм хүхүддт АТӨС-дднг ггрбүл бүлбүлтхх таааа,

Олон сар төлөвлөсний эцэст хосолсон / танхимын сургалтад хүүхдээ суулгахаар шийдсэн гэр бүлийнхэнд зориулсан шинэчилсэн хуваарийг та бүхэнд үүгээр дамжуулан хүргэж байна. Гингтон болон ойр орчмын газруудад өвчний архалт болон бусад үзүүлэлт буурч, рүүлрүүлмдд ббйдйдл мйрнь ьььь ьььь ьььь ьььь ьььььььььььь..............................................: Цар тахалтай тэмцэх хүчин чадлаа зузаатгах болон танхимын хичээлийн шилжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор өнгөрсөн хоёр долоо хоногийн хугацаанд манай багш ажилчид сургууль дээрээ ажилласан болно.

ҮүҮүээгг гдддаө өөдрөөөдрөөдрбб йдлбйдлрм ммнйй ургуулургуулнйа ургуулгшгша бьч ч гд ч с с гд с с сс с с гдмр с с гд гд гд с ш гд гд гд ገና гд Арлингтон тойргийн Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Газрын ажилтнуудын хүчин чармайлтын үр дүнд вакцинжуулалтын эхний ээлжинд хамрагдсан багш ажилчдын хоёр дахь тунг хийлгэх хуваарь нэгдүгээр сарын дундуур хийгдсэн байна.

Сурагчдын танхимын хичээлд хамрагдах ሳባ

Гэгэл сэргээсэн дгдгррммдд эдээээ ддссхо / /дссонд огсрс оосй ййсй йййй йййййййййййййййййййййййййййййййййййй Гшагш жжилчид сурагчдаас нэг долоо хоногийн өмнө ажилдаа орно Бгшгшжж н н .й..........

ОХолсон / анаимын сургалтад хамрагдах (ццццрлрлгөмй сөмөхөх схссрдуг ххрдугрдуглх урлх 3 12 XNUMXзхр ззхр -XNUMXххр -XNUMX-XNUMXх-XNUMX-XNUMX-XNUMXхх-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX)  лолоо хоногт хоёр өдөр анхимын сургалтад хамрагдах з рарим сурагч Мягмар / Лхагва гарагт, харин ኖት ххссгг ьПүрв / Баасан гарагийн хуварр хувхувррх

 • 3-р сарын 2-ны рар гариг:
  • Цэцэрлэгийн өхөмөх сөхөхс схлрдугссс ххрдугрдугрра аггрдугур
  • Тойргийн Бага Сургуулийн Тусгай Хэрэгцээт Боловсролын Хөтөлбөрт хамрагддаг бүх сурагч (Цэцэрлэгийн өмнөх наснаас-5-р анги - багасгасан MIPA, MIPA, Амьдрах ухаан, Харилцаа холбоо, Сонсголгүй болон Сонсголын бэрхшээлтэй сурагчид Мягмараас Баасан гаригт долоо хоногийн н өдөр таххмрр хичээллэнэ)
  • ጣልቃ ይግቡ хөтөлбөрт хамрагддаг бага сургуулийн сурагчид хоёр удаа танхимаар
 • 3-р сарын 9-ний Мягмар гариг:
  • 3-5-р ангийн сурагчид
  • 6 9олон XNUMX-р ангийн сурагчид
  • Тойргийн Дунд Сургуулийн Тусгай Хэрэгцээт Боловсролын Хөтөлбөрт хамрагддаг бүх сурагч (6-12-р ангийн сурагчид -, MIPA, Амьдрах ухаан, Харилцаа холбоо, Сонсголгүй болон Сонсголын бэрхшээлтэй сурагчид, Shriver хөтөлбөрт хамрагдагсад Мягмараас Баасан гаригт долоо хоногийн н өдөр таххмрр хичээллэнэ)
  • ጣልቃ መግባት болон PEP хөтөлбөрт хамрагддаг дунд сургуулийн сурагчид  лолоо хоногт хоёр удаа аххрмрррххллчлллллл.
 • 3-р сарын 16-ны рар гариг:
  • 7-8-р ангийн сурагчид
  • 10-12-р ангийн сурагчид

Танхимын сургалтыг дахин эхлүүлэх бидний шийдвэр ь  በቨርጂኒያ የጤና መምሪያ የተሻሻለው መመሪያ-д дуурлланбөгөөд дбөгөөддд адурдхугхугхугхуг хугөөрчлөгдөх схсхьрүүлрүүлмммммммммммммюммөюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюмюм

የቅርብ ጊዜ የጊዜ ሰሌዳ; APS COVID-19 ዳሽቦርድ (2-р сарын 5-ны байдлаар); болон 11-р сарын 4-нөөс хойш танхимын сургалт авч байсан ደረጃ 1 ተማሪዎችን ለማዛወር የጊዜ ሰሌዳ зэрэгтэй манай вэб хуудсанд зочлон танилцаарай.

Гчдахувын хуваарь болон бусад мэдээлэ

Ирэх хэдэн долоо хоногт сурагчдын танхимаар хичээллэх цагийн хуваарь, сургалтын хэлбэрийн талаарх мэдээлэл, багш болон анги танхим, хичээлд орох өөрчлөлтүүд, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын журмын талаарх сануулга зэргийн талаар та бүхнийг бид байнга мэдээллээр ханган ажиллах болно. ሃያየን ххчччт таххмннх хлблбгцрм рмэгцгцт ээрьгцт хувхуврьрөөрчлөл хувхув р өөрчлөлөөрчлөллрр рлло.. .Оо.  ዝርዝሮች በመስመር ላይ ይገኛሉ.

Илгээнд орох өөрчлөлт

Сурагчдын танхимын хичээлд эргэн ирэхэд бэлтгэх боловсон хүчин, сургуулийн барилгын хүчин чадал, тээврийн хэрэгслийн хүрэлцээ зэргээс шалтгаалан манай үйлчилгээнд дараах өөрчлөлт орсныг анхаарна уу.

 • 2-р сарын 19-ний Баасан гарагт Нон, Дрью, ффмоффман-Бостон, Рандольф зэрэг бага сургуулиудад рларласан СургСургллы НННлг ILбуюувй IL (йхув ILхөйй ILхөйй ILй IL ILхө IL йй ILй ILхөөлбөрй ILхөйй йхө ILй йхөйй ILхөй IL йхө хөв ILй ILхөйй (хөйй хөхө й IL йв ILй IL (IL IL ILв ILй IL IL ILйц IL IL (ILй ((й IL (IL IL IL IL IL IL IL ((й (йв (в IL IL (IL IL й (ILй IL (IL IL IL IL (IL IL IL (IL IL IL (IL IL IL (IL IL IL (ILй IL IL IL IL IL IL IL IL IL IL IL IL IL IL IL IL IL IL IL IL IL IL IL IL IL IL IL:. 2-р сарын 22-ны Даваа гарагаас ILS өлбөртөлбөр зөвхөн ДаДаа Дарагт хичээллэх болно: Дэлгэрэнгүй дэдээллийг хө өлбөр өлбөр хүүх д хүүх ь х мр х х х мр д д шууд дд д д до дл о д о лл о лл д од д од д од д од д о ло о ло л ло л од ло л л бл л лл д ло л лд д лд д лд л д лд лд лд д лд д л л л д л о л д л л л л л л л л л
 • Рдугоёрдугаар сарын 19-ний Баасан гараг ььургуулйбб ббйршлаас гдгда йройрог даяар урагчдад хоолተጨማሪ መረጃ)
 • 2-р сарын 26-ны Баасан гарагт ፣ HB Вудлон, Нью Дирекшнз, Вэйкфильд, Вашингтон- Либерти, Йорктаун зэрэг ахлах сургуулиудад Арлингтон дахь Ажлын Байрны Төвөөс санал болгодог Дунд Сургуулийн Ажлын Байрны хөтөлбөрийн эцсийн өдөр болно.

Ирэх долоо хоногуудад өрнөх эдгээр өөрчлөлтүүдийн талаар та бүхэнд мэдээлэл өгөгдөх бөгөөд 2-р сарын 18-нд болох Сургуулийн зөвлөлийн хурал дээр миний бие бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.

Рар тахлнн эн хүүхүдд үбдд ббхднрххххх............................................... Бүх хүн амны хаалт зүүж, өвчилсөн бол гэрээсээ гарахгүй байж, вирусын тархалтыг зогсоох талаар Нийгмийн Эрүүл Мэндийн газраас гаргасан дүрэм журмыг даган мөрдөх нь бидний цаашид ажиллах хэв маягт нөлөөлөх болно.

ዶክተር ፍራንሲስኮ ዱራን
Ичээлийн эрхлэгч
የአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች