APS የዜና ማሰራጫ

የመጋቢት 24 የትምህርት እና የመማሪያ ክፍል-የእንግሊዝኛ ተማሪዎች አገልግሎቶች ፣ ልዩ ትምህርት እና ችሎታ ላላቸው ተማሪዎች አገልግሎቶች

ብዙ ተማሪዎች ወደ ድቅል ሞዴሉ የተሸጋገሩ በመሆናቸው የአካል ጉዳተኛ ፣ የእንግሊዝኛ ተማሪዎች እና ችሎታ ያላቸው ተማሪዎች የአካል ጉዳተኛ ለሆኑ ተማሪዎች የሚሰጡትን አገልግሎቶች እና ድጋፎችን በተመለከተ ይህ የመጨረሻው ዝመና ይሆናል ፡፡

ተጨማሪ ያንብቡ

APS ብቁ ለሆኑ ተማሪዎች የግል እና ምናባዊ አማራጮችን ለማካተት የክረምት ትምህርት ቤት ዝመናዎች

በትምህርት ቤቶች ውስጥ ላሉት ተማሪዎች ማህበራዊ ርቀትን አስመልክቶ ከሚሰጡ የበሽታዎች ቁጥጥር ማዕከል (ሲ.ዲ.ሲ) በተሰጠው የቅርብ ጊዜ መመሪያ ምክንያት ፣ APS ተማሪዎች መጋቢት 19 ቀን ከታወጀው የክረምት ትምህርት ቤት የቡድን ስብስብ (ሞዴል) ወደ የክረምት ማጠናከሪያ መርሃ ግብር ቆይታ ተማሪዎች በሙሉ በአካል ሞዴል ወይም በሙሉ የርቀት ትምህርት ሞዴል ውስጥ የመሳተፍ ምርጫ ይኖራቸዋል ፡፡

ተጨማሪ ያንብቡ

ዌክፊልድ ሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት እና ማርሻል ሁለተኛ ደረጃ ት / ቤት የተካተተውን ክስተት አስመልክቶ ከፌርፋክስ ካውንቲ የህዝብ ትምህርት ቤቶች እና ከአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች የተሰጠ የጋራ መግለጫ መጋቢት 5 ቀን 2021

የት / ቤቶች የመጀመሪያ ግዴታዎች ለሁሉም ተማሪዎች ክፍት ፣ አክባሪ እና ሁሉን አቀፍ የሆነ የትምህርት አከባቢን ማጎልበት ናቸው ፡፡

ተጨማሪ ያንብቡ