APS የአይሁድ የአሜሪካ ቅርስ ወር ያከብራል።

APS የአይሁዶች አሜሪካዊ ቅርስ ወር (JAHM) ያከብራል በሁሉም ዳራ ያሉ ተማሪዎች፣ ቤተሰቦች እና የማህበረሰብ አባላት የነቃ እና የተለያየ የአሜሪካ የአይሁድ ልምድ እንዲያገኙ፣ እንዲያስሱ እና እንዲያከብሩ ለመርዳት። የአይሁድ አሜሪካዊ ቅርስ ወር በታሪክ ዘመናት ሁሉ ለአሜሪካ ህይወት እና ባህል የአይሁድ ህዝቦች ስኬቶች እና አስተዋጾዎች አመታዊ እውቅና እና በዓል ነው። በግንቦት ወር የተካሄደው፣ JAHM ለመጀመሪያ ጊዜ እውቅና ያገኘው በሚያዝያ 2006 በዩኤስ የተወካዮች ምክር ቤት እና ሴኔት ውሳኔዎች መጽደቁን ተከትሎ ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ዓመታዊ አዋጆች በፕሬዚዳንቶች፣ በገዥዎች፣ በክልል ሕግ አውጪዎች፣ በትምህርት ቤቶች ቦርዶች እና ሌሎች የአስተዳደር አካላት ወጥተዋል።

ነፃ ሀብቶች እና ምናባዊ የመማር እድሎች: