архлаажуулалтын сануулга

Зун цаг ирж байгаа тул та төлөвлөгөөндөө дархлаажуулалт, бие бялдрын үзлэгийг оруулахаа мартахгүй байж шинэ хичээлийн жилдээ эртнээс бэлэн болоорой!Виржиниа муж (Виржиниа муж улсын Код § 32.1-46.A.4)-н хувийн болон төрийн өмчит сургуульд элсэж буй бүх сурагчдаас шинэчилсэн архлаажуулалтын влөх Хорооны (ACIP) зөвлөмжийг дагаж мөрдөхийг шаардах болно. Сурагчид ичээлдээ биечлэн суухын тулд ичээлийн ний дөр рүүл мэндийн хамгийн наад захн асрдлд.  Та Виржиниа мужийн Эрүүл мэндийн газрын вэб сайтаас сурагчдын дархлаажуулалтад хамрагдах бүх шаардлага, түгээмэл асуултууд болон хэрхэн бүртгүүлэх тухай мэдээлэл авах боломжтой. Сургуулийн шаардлагууд - Дархлаажуулалт (virginia.gov) нээс гадна инээр лссэн сурагчдад тавих аардлагууд:

  • Цэцэрлэг، нэгдүгээр ангид лсэн орж буй сурагчид епатитын А-ын эсрэг вакциний (HAV) оёр тунг тодорхой завсарлагатайгаар ийлгэснээ нотлох баримтыг өгөх шаардлагатай. ний тун 12 сар болон түүнээс насанд насанд ийлгэсэн байх стой.
  • 7-р ангид лсэх сурагчид 7 настайдаа свэл түүнээс хойш татран، сахуу، л ханиадны эсрэг вакцин (Tdap) болон 10 настайд болон түүнээс хойш менингитийн хавсарсан вакцины (MenACWY) ний тунг хийлгэсэн болохоо нотлох шаардлагатай. иржиниа мужийн Эрүүл мэндийн газраас 7-р ангийн бүх сурагчдад ний хөхөнцөр вирусын (فيروس الورم الحليمي البشري) вакцины ний тунг хийхийг шаарддаг. Эцэг эх, асран хамгаалагч нь хүүхдийг HPV-ийн вакцин хийлгэхгүй байхаар сонгосон эсвэл вакцин хийлгэсэн тухай нотлох баримтыг бүрдүүлж өгвөл оюутнуудыг хасахгүй.
  • 12-р ангид منذ 11 شهرًا من MenACWY منذ فترة وجيزة. менингитийн хавсарсан вакцин (MenACWY) -ы нэмэгдэл тунг ийлгэснээ нотлох шаардлагатай.

Суралцагчдад тавигдах аардлагын талаар асууж лавлах эсвэл Арлингтон мужийн Дархлаажуулалтын Эмнэлэгээр дамжуулан шаардлагатай вакцинуудыг хийлгэх сурагчид цаг товлох талаар туслалцаа авахыг хүсвэл Сургуулийнхаа Эрүүл Мэндийн Ажилтнуудтай холбогдоно уу.