ийгэм، Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) Шалгалт

Арлингтон ийтийн Сургуулиуд (АНС) банорамаг дайчлан Нийгэм، Сэтгэл зүгн Ерөнхий Шалгалтыснсний 3-12. Энэхүү судалгааны зорилго нь АНС-г сурагч бүрийн нийгэм-сэтгэл зүй болон сурлагын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох، тайлагнах، арга хэмжээ авахад туслах явдал юм. нэхүү цахим судалгаанд сурагчид 3-р сарын 21-ээс 4-р сарын 8 ртэлх гурван долоо хоногийн хугацахурын.

Панорамагийн Нийгэм، Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) Ерөнхий Шалгалт нь Нийгэм، Сэтгэл зүйн Сургалтын өөрийгөө анзаарч мэдэх، өөрийгөө удирдах، нийгмийг анзаарч мэдэх، харилцааны чадвар، хариуцлагатайгаар шийдвэр гаргах гэсэн Сурлага، Нийгэм، Сэтгэл хөдлөлийн Сургалтын (CASEL) таван чадамжуудтай нийцнэ. Нийгэм، Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) шалгалт нь сурагчдад өөрийн ур чадвар، туршлага болоод нийгэмд хамаарах мэдрэмж، сургууль، орчны талаарх мэдрэмж، сэтгэл санаа зэргээ тунгаан мэдүүлэх боломжийг олгоно. Сурлага، нийгэм، стгэл зүйн хувьд амжилтттай байхад дгээр үин зүйлүүд нь маш чухал юм.

Нийгэм، Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) шалгалтын өгөгдлийг ашиглан (1) хувь хүн، анги، сургууль، дүүргийн хэрэгцээг илүү сайн ойлгох (2) нэмэлт интервенц، дэмжлэг хэрэгтэй сурагчдыг тодорхойлох (3) ахиц، өсөлтийг хянах (4) Нийгэм، Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) хөтөлбөрүүдийн шийдвэр، шаталсан дэмжлэгийн системийг боловсруулах (5) тэгш байдлыг хангах (6) Нийгэм، Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) ерөнхий дэмжлэгийг боловсруулахад ашиглана.

алгалтын гөгдлийг зөвхөн боловсролын зүй ашиг сонирхол бүхий багш، зхвхөн ажилтан، ажуаны. алгалтын дүнг хамгаалалттай айлд адгалах ба зөвхөн дээрх хүмүүс нэвтэрнэ. Эцэг эх، асран амгаалагч нарт дийнх нь алгалтын үалгалтын угацаа дууссаны дараа тайлагнана. алгалтын дүн، төлөвлөж буй дэмжлэгийн талаар бүлүүд сургуулийн ажилтнуудтай ярилцах боломжтой.

Хэрэв та Нийгэм، Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) шалгалтад хүүхдээ оролцуулмааргүй байвал 2-р сарын 14 ний Даваа гарагийн өмнө доорх холбоосоор орж маягтыг бөглөн цахим хэлбэрээр явуулаарай: https://survey.k12insight.com/r/SEL.

Нийгэм، Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) шалгалтын талаарх нэмж мэдэхийг хүсвэл АНС-н Нийгэм، Сэтгэл зүйн Сургалтын (SEL) Ерөнхий Шалгалтын вебхуудасруу ороорой: مسح التعلم العاطفي الاجتماعي من بانوراما. هل تعلم؟