የክትባት አስፈላጊነት ማሳወቂያ

( ACIP) ምክሮች ጋር የተጣጣሙ ሆነው እንዲቀጥሉ ይፈልጋል። الطلاب በአካል ትምህርት في المنزل ተገኝተው ለመማር በመጀመሪያ የትምህርት يوم ዝቅተኛውን الصحة መግቢያ መስፈርቶችን ማሟላት ይኖርባቸዋል። በሁሉም የትምህርት ቤት የክትባት መግቢያ መስፈርቶች ፣ አጋዥ ተደጋግመው የሚነሱ ጥያቄዎችንና መመዝገብ ስለሚያስችሉ ሁኔታዎች መረጃ በቨርጂኒያ የጤና መምሪያ ድህረ ገጽ፡ የትምህርት ቤት መስፈርቶች - ክትባቶች (virginia.gov) ላይ ማግኘት ይችላሉ። ለሁሉም አዲስ ለሚመዘገቡ ተማሪዎች እንዲያሟሉ ከሚጠበቁባቸው መስፈርቶች በተጨማሪ፡

  • الى መዋእለ ሕጻናትና አንደኛ ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች የሄፐታይተስ ክትባት (HAV) የተከፋፈሉ ሁለት ክትባቶችን በትክክል ስለመከተባቸው የሚያሳይ ማረጋገጫ ማቅረብ አለባቸው። የመጀመሪያው ክትባት በ 12 ወር ወይም ከዚያ በላይ በሆነ እድሜ መሰጠት አለበት።
  • 7 ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች አንድ ቴታነስ ، ዲፍቴሪያና ፐርቱሲስ ክትባት (تداب) ማበረታቻ በ 7 አመት ወይም ከዚያ በኋላ የሚሰጥ ሲሆን እንዲሁም በ 10 አመት ወይም ከዚያ በኋላ የሚሰጠው የማኒንጎኮካል ኮንጁጌት ክትባት (ميناكي) የመጀመሪያ ክትባት ስለመውሰዳቸው ማስረጃ እንዲያቀርቡ ይጠበቅባቸዋል። የቨርጂኒያ የጤና ጥበቃ መምሪያ እንዲሁ ለሁሉም የ 7 ኛ ክፍል ተማሪዎች منሂውማን ፓፒሎማቫይረስ (HPV) የመጀመሪያ ክትባት እዲወስዱ ይፈልጋል። ወላጅ ወይም አሳዳጊ ልጁ የ فيروس الورم الحليمي البشري ክትባት እንዳይወስድ ከመረጠ ወይም እንደወሰደ ማረጋገጫ ካቀረበ ተማሪው እንዳይካተት አይደረግም።
  • 12 ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች የ ميناكوي ክትባት በ 11 አመት እድሜ ላይ ቢከተቡም እንኳ እድሜያቸው 16 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ የሆናቸው የሚኒንጎኮካል ኮንጁጌት ክትባት (ميناكي) የሚሰጠውን የማበረታቻ ክትባት ስለመውሰዳቸው ማረጋገጫ እንዲያቀርቡ ይጠበቅባቸዋል።

በግል ስለሚኖራቸው መስፈርቶች ወይም ለተማሪው አስፈላጊውን ክትባቶች በአርሊንግተን ካውንቲ የክትባት ክሊኒክ ቀጠሮ ለመያዝ ለሚፈልጉ ፣ በሚኖራቸው ማናቸውም ጥያቄዎች ላይ እባክዎ የትምህርት ቤት ጤና ክሊኒክ ሰራተኞችን ያግኙ።