إعادة فتح التحديث 7-7-20 المنغولية

АСЗ-ийн гэр бүлүүдэд ،

а бүхнийг амралтын баяраа сайхан нгөрүүлж амарч баярлаж авсан гэж найдаж байна. анай 2020-2021 оны ичээлийн йилийн ажил зун эргэлжилж гараг бүр эинэ мэдблж байх болно.

игдөр 7-р сарын 6-ны дөр бид ParentVUE-ийн сонголтын явцыг эхлүүлсэн бөгөөд сурагчдын ар гэрийнхэн 7-р сарын 20-нгы дотор хүүхэддээ тохирох идээ тохирох хид тохирох хиддээ тохирох хиддээ тохирох хндээ тохирох иеэр-зайнаас ба 100٪ зайнаас гэсэн сонголт бий. а бүхэн талаар School Talk-ийн имэйл، текст мессе авсан байх ёстой бөгөөд нэмэлт мэдээллийг АСЗ-ны веб хуудаст тавьсан байгаа.

ParentVUE руу нэвтрэн "معلومات الطالب" (Сурагчийн мэдээлэл) табруу хэсэгрүү очоод "معلومات تحرير" (Мэдээлэл засах) гэдгийг сонгоод доош нь гүйлгээд улаанаар заасан хичээл болон тээврийн сонголтын мэдээллийг сурагч болгонд шинэчлэх ёстой. Хэрэв ParentVUE руу нэвтэрч адахгүй байвал сургуулийнхаа оффист хандах буюу вебсайт дээрх тусламж зөвлөгөөнүүдийг арна уу. рэв та сургульруугаа залган нэр، утасны дугаараа үлдээвэл сургуулийн ажилтан тантай бргэололон. аны ариулт намрын төлөөвлөгөөг гаргахад ухал учраас сонголтоо 7-р сарын 20-ны дотор хийнэ үү. рэв бид таны сонголтыг 7-р сарын 20-ны дотор авагүй бол таны хдийг хольмог хичээлд бүртгэнэ.

مناقصة يشترك - ينخرط@apsva.us имйлээр ма их асуултууд авсаар байгаа ба аль болох түргэн үариулахыг байна. идэнрүү асуулт илгээхийн мнө вебсайт дээрх ийтлэг асуултуудыг арна уу. ийтлэг асуултууд болон ичээллэх тагварын талаарх уудсуудыг хүлээн авч буй асуултуудаас хамааран тамаран. Тодорхой анги، хуваарийн талаарх шийдвэрийг сурагчдын бүртгэл، ажилтнуудыг бодолцсоны үндсэн дээр гаргах учраас энэ талаарх зарим асуултанд одоогоор хариу өгөх боломжгүй байна.

Би дараагийн Мягмар гараг буюу 7-р сарын 14-ний дөр Нийтийн урал уулзалтыг онлайнаар оройн 6: 30-8: 00 агийн хооронд явуулж АСЗ-ны Сургууль лөвлөгөөний талаарх асуултуудад ариулна. адтай амт Сургуулийн влөлийн дарга боник'Грэйди болон Багшлалт، Сургалтын услах Суперинатнтнтант. Нийтийн хурал уулзалтыг Microsoft Teams болон Арлингтоны Сургуулийн Захиргааны Фэйсбүүк хуудсаар лайв дамжуулна. нэ өдрийг тэмдэглэх нь зүйтэй бөгөөд бид долоо хоногийн сүүлээр School Talk-оор нмгэн зэрэг хэлмэрчилгээнд рхэнд рнд.

р болтол амралтын дрөөр авсан асуултуудад асуултуудад болтол зүйлийг онцлохыг бсч байна:

  • АСЗ яагаад бүтэн агаар сургууль дээр ичээллэх сонголтыг өгөхгүй байгаа вэ: هذا هو التطبيق الذي تريده. Өвчин Хяналт، Урьдчилан Сэргийлэлтийн Төв، Виржиниа мужийн Эрүүл мэндийн Яам، орон нутгийн эрүүл мэндийн албанаас баталсан зай барих шаардлагаас үүдэн энэ үед бүтэн цагаар сургууль дээр хичээллэх боломжгүй байна. Зай барих журамд сургууль дотор зэрэг байж болох сурагчид، ажилчдын тоог хязгаарласан учраас хольмог хичээлийн загварыг хэрэгжүүлсэнээр долоо хоногийн тодорхой өдрүүдэд сурагчдын хагасыг хичээллүүлж анги، автобусанд байх сурагчдын тоог бууруулах боломжтой юм.
  • рүүл мэндийн нөхцөл байдал сайжирвал АСЗ яах вэ: Хэрэв цар тахлын нөхцөл байдал сайжирч зай барих болон бусад эрүүл мэндийн шаардлагуудад өөрчлөлт орж АСЗ-нд бүх сурагчдыг биечлэн хичээллүүлэх боломжийг олговол бид тухайн үед үйл ажиллагаа дахин нягтална.
  • рүүл мэндийн нөхцөл байдал муудвал АСЗ яах вэ: ид вчин яналт ، рьдчилан Сэргийлэлтийн в ، ид орон нутгийн рүүл мндийн албанаас гаргасан орон. анай ольмог ичээлийн загвар нь мужийн буцааж нээх төлөвлөгөөний 19-р үе атанд лэх хичээмийн жилээсна. Хэрэв эрүүл мэндийн мэдээ болон Арлингтон Дүүргийн Нийтийн Эрүүл Мэндийн Хэлтсийн зөвлөмжөөр сургуулийг хаахыг шаардвал хольмог хичээлд хамрагдаж буй сурагчид، ажилчдыг 3٪ алсын зайн хичээлрүү шилжүүлнэ. 100٪ من الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص ويصطحبونه إلى موقعهم الخاص بك على الإنترنت. алсын сурагчид рсдөө бие даан ичээллэх орно.
  • Алсын зайн ичээллэлт нь нгөрсөн аврынхаас угаараа ялгаатай байх вэ: Энэ хоёр загварын хувьд Виржиниа мужийн боловсролын стандартаар шаардсан бүх хичээл болон шинэ контентуудыг оруулах ба даалгаварт дүн тавьж сурагчдын ирц авч сурагчид багш، ангийнхантайгаа харилцах боломж илүү их байна. Алсын зайн сургалтанд багш хуваариараар багэн болон бүлгээр свэл багиарааа / бараар. Бүх сурагчдыг алсын зайн ичээлд амруулах днээс төхөөрөмж олгон олболтыг ийж өгнө.
  • ольмог аргад амрагдсан сурагчид сургууль дээр ирж ижллээд зи чээарих вэ: Хольмог загварын хичээлийн цаг нь энгийн сургуулийн өдөртэй адил байх боловч автобусанд зай барих، температур шалгах، гар угаах шаардлагуудыг хичээл эхлэх، дуусах цагуудад зөрүүлж тавих ба ингэснээр сургууль дээрх хичээл эхлэх، дуусах цагууд нь зарим сурагчдын хувьд энгийнээс өөр байж болно. 2020-2021 оны Сунгасан дрийн үйл ажиллагаатай олбоотой шийдвэр гараагүй байна. ичээлийн өдөр ямар байж болох талаарх мэдээллийг долоо хоногийн жишээ хувиариас арна уу.
  • АСЗ 100٪ алсын зайн сургалтын рээнд сургуулийн соёл، холбоог хэрхэн адгалах вэ: АСЗ нь сурагчид ، багш нарыг рсдийнх нь сургуулийнхтай нэг бүлэгт оруулах тал дээр ичээж ажилнаа. сийн бүлэг нь ажилтнуудын орон тоо، сурагчдын амралтаас амаарна. Жишээ нь хэрэв тодорхой нэг сургууль онлайнаар заах 5 хан багтай мөртлөө 100٪ -ийн алсын зайн хичээлд олон сурагч хамрагдсан бол өөр сургуулийн багш нараар зарим хичээл заалгах шаардлага үүс болно. 8-р сарын р сурагчдын амрагдалтын мэдээллийг багш рыг сонгон ерөнхий хуваарь، сурагчдын баг

үхид бүх ангийн сурагчдад сонгосон илийн аргаас амааран сургуулийг аюулгүй، тэй байдлаэхнар эхайдлаэхр. Манай ажлын баг 7-р сарын 13 ны өдөр Даваа гарагт хуралдан аюулгүй байдал، хүүхдийн асаргаа، тээврийн талаар хэлэлцэх тул таныг 7-р сарын 14 ний өдөр Нийтийн хуралд оролцохыг хүсч байна. Баярлалаа.

،ндэтгэсэн ،

октор Франциско Дуран
Суперинтендент
Арлингтоны Сургуулийн Захиргаа