የክትባት አስፈላጊነት ማሳወቂያ

በጋውን በጉጉት እየተጠባበቁ ሳለ ለአዲሱ ለትምህርት ዘመኑ ዝግጁ እንዲሆኑ እንዲሆኑ ለማስቻል የአካላዊ ምርመራዎችን ምርመራዎችን በእቅዶችዎ ውስጥ ማካተትዎን ያረጋግጡ! የቨርጂኒያ ስቴት ስቴት ስቴት ስቴት ውስጥ ውስጥ በግል በመንግስት ቤቶች ቤቶች ቤቶች ቤቶች ቤቶች ኮሚቴ ኮሚቴ ኮሚቴ ኮሚቴ ኮሚቴ ኮሚቴ ኮሚቴ ኮሚቴ ኮሚቴ ኮሚቴ ኮሚቴ ኮሚቴ ACIP) ምክሮች ጋር የተጣጣሙ ሆነው እንዲቀጥሉ ይፈልጋል። ተማሪዎች በአካል ትምህርት ঘরে ተገኝተው ለመማር በመጀመሪያ የትምህርት দিন ዝቅተኛውን የጤና መግቢያ መስፈርቶችን ማሟላት ይኖርባቸዋል። በሁሉም የትምህርት ቤት የክትባት መግቢያ መስፈርቶች ፣ አጋዥ አጋዥ ተደጋግመው የሚነሱ መመዝገብ መመዝገብ ስለሚያስችሉ ሁኔታዎች መረጃ በቨርጂኒያ የጤና መምሪያ ድህረ ድህረ ገጽ የትምህርት ቤት መስፈርቶች – ክትባቶች (virginia.gov) ላይ ማግኘት ይችላሉ። ለሁሉም አዲስ ለሚመዘገቡ ተማሪዎች እንዲያሟሉ ከሚቘሠበቁተ

  • যাও መዋእለ ሕጻናትና አንደኛ ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች የሄፐታይተስ উ: ክትባት (HAV) የተከፋፈሉ ሁለት ክትባቶችን በትክክል ስለመከተባቸው የሚያሳይ ማረጋገጫ ማቅረብ ማቅረብ አለባቸው। የመጀመሪያው ክትባት በ 12 ወር ወይም ከዚያ በላይ በሆነ እደቘቈቈአእት
  • 7 ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች አንድ ቴታነስ , ዲፍቴሪያና ፐርቱሲስ ክትባት (Tdap) ማበረታቻ በ 7 አመት ወይም ከዚያ በኋላ የሚሰጥ ሲሆን ሲሆን በ 10 አመት ወይም ከዚያ ከዚያ በኋላ የሚሰጠው የማኒንጎኮካል ኮንጁጌት ክትባት (MenACWY) የመጀመሪያ ክትባት ስለመውሰዳቸው ማስረጃ እንዲቈቀርቡ ይቍቍቍቀርቡ የቨርጂኒያ የጤና ጥበቃ መምሪያ እንዲሁ ለሁሉም የ 7ኛ ክፍቪቈሽ এরሂውማን ፓፒሎማቫይረስ (HPV) የመጀመሪያ ክትባት እዲወስዱ ይፈልጋል። ወላጅ ወይም አሳዳጊ ልጁ የ HPV ክትባት እንዳይወስድ ከመረጠ ወይም እንደወሰደ ማረጋገጫ ካቀረበ ካቀረበ ተማሪው እንዳይካተት አይደረግም አይደረግም አይደረግም አይደረግም አይደረግም
  • 12 ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች የ মেনাকওয়াই ክትባት በ 11 አመት እድሜ ላይ ቢከተቡም እንኳ እድሜያቸው 16 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ በላይ የሆናቸው የሆናቸው የሆናቸው የሆናቸው የሚኒንጎኮካል ኮንጁጌት ክትባት (MenACWY) የሚሰጠውን የማበረታቻ ክትባት ስለመውሰዳቸው ማሚሰቸው ማሚቈጋገጫ እበበ

ተማሪዎች በግል ስለሚኖራቸው መስፈርቶች ወይም ለተማሪው ኌንተማሪው ኌተም በአርሊንግተን ካውንቲ የክትባት ክሊኒክ እንዲወስድ ቀጠሮ ለመያዝ ለሚፈልጉ፣ በሚኖራቸው በሚኖራቸው በሚኖራቸው ማናቸውዎዝይ የትምህርት ቤት ጤና ክሊኒክ ሰራተኞችን ያግኙ።