የክትባት አስፈላጊነት ማሳወቂያ

በጋውን በጉጉት እየተጠባበቁ ሳለ ለአዲሱ ዘመኑ ዝግጁ እንዲሆኑ ለማስቻል የክትባቶችንና የአካላዊ ምርመራዎችን በእቅዶችዎ ውስጥ ያረጋግጡ ያረጋግጡ! ACIP) ምክሮች ጋር የተጣጣሙ ሆነው እንዲቀጥሉ ይፈልጋል። Studenten በአካል ትምህርት Zuhause ተገኝተው ለመማር መጀመሪያ የትምህርት Tag ዝቅተኛውን የጤና. መግቢያ መስፈርቶችን ማሟላት ይኖርባቸዋል። በሁሉም የትምህርት ቤት የክትባት መግቢያ ፣ አጋዥ ተደጋግመው የሚነሱ ጥያቄዎችንና መመዝገብ ስለሚያስችሉ ሁኔታዎች መረጃ በቨርጂኒያ የጤና መምሪያ ድህረ ገጽ ገጽ የትምህርት ቤት መስፈርቶች – ክትባቶች (virginia.gov) ላይ ማግኘት ይችላሉ። ለሁሉም አዲስ ለሚመዘገቡ ተማሪዎች እንዲያሟሉ ከሚጠበቁባቸው መስፈርቶች በረ

  • ወደ መዋእለ ሕጻናትና አንደኛ ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች የሄፐታይተስ ክትባት (HAV) የተከፋፈሉ ሁለት ክትባቶችን በትክክል ስለመከተባቸው የሚያሳይ ማረጋገጫ ማቅረብ አለባቸው።። የመጀመሪያው ክትባት በ 12 ወር ወይም ከዚያ በላይ በሆነ እድሜ መሰጠት አለበትት
  • 7 ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች አንድ ቴታነስ , ዲፍቴሪያና ፐርቱሲስ ክትባት (Tdap) ማበረታቻ በ 7 አመት ወይም ከዚያ በኋላ የሚሰጥ ሲሆን እንዲሁም በ 10 አመት ወይም ከዚያ በኋላ የሚሰጠው የሚሰጠው የሚሰጠው የማኒንጎኮካል ኮንጁጌት ክትባት (MenACWY) የመጀመሪያ ክትባት ስለመውሰዳቸው ማስረጃ እንዲያቀርቡ ይጠበቅባቸዋል። የቨርጂኒያ የጤና ጥበቃ መምሪያ እንዲሁ ለሁሉም የኛ ክፍል ተማሪዎች Vonሂውማን ፓፒሎማቫይረስ (HPV) የመጀመሪያ ክትባት እዲወስዱ ይፈልጋል። ወላጅ ወይም አሳዳጊ ልጁ የ hpv ክትባት እንዳይወስድ ከመረጠ ወይም እንደወሰደ ካቀረበ ተማሪው እንዳይካተት አይደረግም።።
  • 12 ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች የ Menacwy ክትባት በ 11 አመት እድሜ ላይ ቢከተቡም እንኳ እድሜያቸው 16 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ የሆናቸው የሆናቸው የሆናቸው የሚኒንጎኮካል ኮንጁጌት ክትባት (MenACWY) የሚሰጠውን የማበረታቻ ክትባት ስለመውሰዳቸው ማረጋገጫ እንዲያቀርቡ ይጠበቈ

ተማሪዎች በግል ስለሚኖራቸው መስፈርቶች ወይም ለተማሪው አስፈላጊውን ክትቶ በአርሊንግተን ካውንቲ የክትባት ክሊኒክ እንዲወስድ ቀጠሮ ለመያዝ ለሚፈልጉ፣ በሚኖራቸው ማናቸውም ጥያቄዎች ላይ እ቎ የትምህርት ቤት ጤና ክሊኒክ ሰራተኞችን ያግኙ።