Wiedereröffnung des Updates 7-7-20 Mongolian

АСЗ-ийн гэр брлледд,

Та бнхнийг амралтын баяраа сайхан өнгөрнелж амарч баярлаж авсан гэж найдаж байна. Йанай 2020-2021 оны хичээлийн жилийн ажил зун нргэлжилж Мягмар гараг бнр шинэ мэдээ мэдээлж байх болноо.

игдөр 7-р сарын 6-ны өдөр бид ParentVUE- Биеэр-зайнаас ба 7% зайнаас гэсэн хоёр сонголт бий. Talkа бехэн энэ талаар Schulgespräch-ийн имэйл, текст мессеж авсан байх ёстой бөгөөд нэмэлт мэдээллийг -ны веб хуудаст тавьсан байгаа.

ParentVUE руу нэвтрэн „Student Information“ (Сурагчийн мэдээлэл) табруу хэсэгрүү очоод „Informationen bearbeiten“ (Мэдээлэл засах) гэдгийг сонгоод доош нь гүйлгээд улаанаар заасан хичээл болон тээврийн сонголтын мэдээллийг сурагч болгонд шинэчлэх ёстой. Хэрэв ParentVUE руу нэвтэрч чадахгнй байвал сургуулийнхаа оффист хандах буюу вебсайт дээрх тусламж зөвлөгөөннндийг харна уу. Хэрэв та сургуульруугаа залган нэр, утасны дугаараа үлдээвэл сургуулийн ажилтан тантай эргэн холбоо барих болно. Таны хариулт энэ намрын төлөвлөгөөг гаргахад чухал учраас сонголтоо 7-р сарын 20-ны дотор хийнэ. Хэрэв бид таны сонголтыг 7-р сарын 20-ны дотор авахгнй бол таны хннхдийг хольмог хичээлд бнртгэнэ.

engagieren@apsva.us. имэйлээр маш их асуултууд хүлээн авсаар байгаа ба аль болох түргэн хариулахыг хичээж байна. Бидэнрне асуулт илгээхийн өмнө вебсайт дээрх ийтлэг асуултуудыг харна уу. Нийтлэг асуултууд болон хичээллэх загварын талаарх хуудсуудыг хнлээн авч буй асуултуудаас хамааран ло Тодорхой анги, хуваарийн талаарх шийдвэрийг сурагчдын бүртгэл, ажилтнуудыг бодолцсоны үндсэн дээр гаргах учраас энэ талаарх зарим асуултанд одоогоор хариу өгөх боломжгүй байна.

и дараагийн Мягмар гараг буюу 7-р сарын 14-ний өдөр Нийтийн Хурал уулзалтыг онлайнаар оройн 6: 30-8: 00 цагийн хооронд явуулж АСЗ-ны Сургууль Нээх Төлөвлөгөөний талаарх асуултуудад хариулна. Надтай хамт Сургуулийн Зөвлөлийн дарга Моник О'Грэйди болон Багшлалт, Сургалтын Туслах Суперинтено Teamsтийн хурал уулзалтыг Microsoft Teams болон Арлингтоны Сургуулийн Захиргааны Фэйсбннк хуудсаар лайв дамжуулна. Talkнэ өдрийг тэмдэглэх нь знйтэй бөгөөд бид долоо хоногийн снелээр Schulgespräch-оор нэгэн зэрэг хэлмэрчилгээнд хэрхэн л

Тэр болтол амралтын өдрөөр хнлээн авсан асуултуудад нндэслэн хэд хэдэн знйлийг онцлохыг хнсч байна:

  • АСЗ яагаад бнтэн цагаар сургууль дээр хичээллэх сонголтыг өгөхгнй байгаа вэ: Олгосон хоёр сонголтын хувьд хнндхэн шийдвэр гаргах ёстойг бид ойлгож байна. Өвчин Хяналт, Урьдчилан Сэргийлэлтийн Төв, Виржиниа мужийн Эрүүл мэндийн Яам, орон нутгийн эрүүл мэндийн албанаас баталсан зай барих шаардлагаас үүдэн энэ үед бүтэн цагаар сургууль дээр хичээллэх боломжгүй байна. Зай барих журамд сургууль дотор зэрэг байж болох сурагчид, ажилчдын тоог хязгаарласан учраас хольмог хичээлийн загварыг хэрэгжүүлсэнээр долоо хоногийн тодорхой өдрүүдэд сурагчдын хагасыг хичээллүүлж анги, автобусанд байх сурагчдын тоог бууруулах боломжтой юм.
  • Эрнел мэндийн нөхцөл байдал сайжирвал АСЗ яах вэ: Хэрэв цар тахлын нөхцөл байдал сайжирч зай барих болон бусад эрүүл мэндийн шаардлагуудад өөрчлөлт орж АСЗ-нд бүх сурагчдыг биечлэн хичээллүүлэх боломжийг олговол бид тухайн үед үйл ажиллагаа дахин нягтална.
  • Эрнел мэндийн нөхцөл байдал муудвал АСЗ яах вэ: Бид Өвчин Хяналт, Урьдчилан Сэргийлэлтийн Төв, муж орон нутгийн эрүүл мэндийн албанаас гаргасан Ковид-19-ийн журмыг өдөр бүр анхаарч ажигласаар байна. Манай хольмог хичээлийн загвар нь мужийн буцааж н т Хэрэв эрүүл мэндийн мэдээ болон Арлингтон Дүүргийн Нийтийн Эрүүл Мэндийн Хэлтсийн зөвлөмжөөр сургуулийг хаахыг шаардвал хольмог хичээлд хамрагдаж буй сурагчид, ажилчдыг 3% алсын зайн хичээлрүү шилжүүлнэ. 100% алсын зайн хичээлд нэгэн зэрэг багш хичээл заах болон сурагчид өөрсдөө бие даан хичээллэх орно.
  • лсын зайн хичээллэлт нь өнгөрсөн хаврынхаас юугаараа ялгаатай байх вэ: Энэ хоёр загварын хувьд Виржиниа мужийн боловсролын стандартаар шаардсан бүх хичээл болон шинэ контентуудыг оруулах ба даалгаварт дүн тавьж сурагчдын ирц авч сурагчид багш, ангийнхантайгаа харилцах боломж илүү их байна. Алсын зайн сургалтанд багш хуваариараар нэгэн зэрэг хичээл заах болон бнлгээр эсвэл ангиараа нэгэн са Бех сурагчдыг алсын зайн хичээлд хамруулах ннднээс төхөөрөмж олгон холболтыг хийж өгнө.
  • ольмог аргад хамрагдсан сурагчид сургууль дээр хэзээ ирж хичээллээд хэзээ харих вэ: Хольмог загварын хичээлийн цаг нь энгийн сургуулийн өдөртэй адил байх боловч автобусанд зай барих, температур шалгах, гар угаах шаардлагуудыг хичээл эхлэх, дуусах цагуудад зөрүүлж тавих ба ингэснээр сургууль дээрх хичээл эхлэх, дуусах цагууд нь зарим сурагчдын хувьд энгийнээс өөр байж болно. 2020-2021 оны Сунгасан өдрийн нйл ажиллагаатай холбоотой шийдвэр гараагнй байна. Хичээлийн өдөр ямар байж болох талаарх мэдээллийг долоо хоногийн жишээ хувиариас харна уу.
  • АСЗ 100% алсын зайн сургалтын хнрээнд сургуулийн соёл, холбоог хэрхэн хадгалах вэ: АСЗ нь сурагчид, багш нарыг өөрсдийнх нь сургуулийнхтай нь нэг бүлэгт оруулах тал дээр хичээж ажиллана. Эцсийн бнлэг нь ажилтнуудын орон тоо, сурагчдын хамралтаас хамаарна. Жишээ нь хэрэв тодорхой нэг сургууль онлайнаар заах 5-хан багтай мөртлөө 100% -ийн алсын зайн хичээлд олон сурагч хамрагдсан бол өөр сургуулийн багш нараар зарим хичээл заалгах шаардлага үүс болно. 8-р сарын эхээр сурагчдын хамрагдалтын мэдээллийг авч багш нарыг сонгон ерөнхий хуваарь, сурагчдын лү г

Бид бех ангийн сурагчдад сонгосон хичээлийн аргаас нл хамааран сургуулийг аюулгнй, хнчтэй байдлаар эхлү Манай ажлын баг 7-р сарын 13-ны өдөр Даваа гарагт хуралдан аюулгүй байдал, хүүхдийн асаргаа, тээврийн талаар хэлэлцэх тул таныг 7-р сарын 14-ний өдөр Нийтийн хуралд оролцохыг хүсч байна. Баярлалаа.

Хнндэтгэсэн,

октор ранциско уран
уперинтендент
рлингтоны ургуулийн Захиргаа