የክትባት አስፈላጊነት ማሳወቂያ

በጋውን በጉጉት እየተጠባበቁ ሳለ ለአዲሱ ለትምህርት ዘመኑ ዝግጁ እንዲሆኑ ለማስቻል የክትባቶችንና የአካላዊ ምርመራዎችን ምርመራዎችን በእቅዶችዎ ማካተትዎን ያረጋግጡ ያረጋግጡ! የቨርጂኒያ ስቴት (የቨርጂኒያ ሕግ § 32.1-46.a.4) በስቴቱ ውስጥ በግል ወይም በመንግስት ትምህርት ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች በሙሉ በሙሉ አሁን የክትባት የክትባት ተግባራት ላይ ኮሚቴ (( ACIP) Estudiantes በአካል ትምህርት en casa ተገኝተው ለመማር በመጀመሪያ የትምህርት día ዝቅተኛውን የጤና Introducción መስፈርቶችን ማሟላት ይኖርባቸዋል። በሁሉም የትምህርት ቤት የክትባት መግቢያ መስፈርቶች ፣ አጋዥ ተደጋግመው የሚነሱ ጥያቄዎችንና መመዝገብ ስለሚያስችሉ ሁኔታዎች መረጃ በቨርጂኒያ የጤና መምሪያ ድህረ ገጽ የትምህርት ቤት መስፈርቶች – ክትባቶች (virginia.gov) ላይ ማግኘት ይችላሉ። ለሁሉም አዲስ ለሚመዘገቡ ተማሪዎች እንዲያሟሉ ከሚጠበቁባቸው መስፈርቶች

  • ወደ መዋእለ ሕጻናትና አንደኛ ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች የሄፐታይተስ ክትባት (VHA) የተከፋፈሉ ሁለት ክትባቶችን በትክክል ስለመከተባቸው የሚያሳይ ማረጋገጫ ማቅረብ አለባቸው። 12 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX
  • 7 ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች አንድ ቴታነስ , ዲፍቴሪያና ፐርቱሲስ ክትባት (Tdap) ማበረታቻ በ 7 አመት ወይም ከዚያ በኋላ የሚሰጥ ሲሆን እንዲሁም በ 10 አመት ወይም ከዚያ በኋላ የሚሰጠው የማኒንጎኮካል ኮንጁጌት ክትባት (HombresACWY) የመጀመሪያ ክትባት ስለመውሰዳቸው ማስረጃ እንዲያቀርቡ ይጠበቅባቸዋል። 7ኛ ክፍል ተማሪዎች Deሂውማን ፓፒሎማቫይረስ (HPV) የመጀመሪያ ክትባት እዲወስዱ ይፈልጋል። ወላጅ ወይም አሳዳጊ ልጁ የ HPV ክትባት እንዳይወስድ ከመረጠ ወይም እንደወሰደ ማረጋገጫ ካቀረበ ተማሪው እንዳይካተት አይደረግም።
  • 12 ክፍል የሚገቡ ተማሪዎች የ Menacwy ክትባት በ 11 አመት እድሜ ላይ ቢከተቡም እንኳ እድሜያቸው 16 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ የሆናቸው የሚኒንጎኮካል ኮንጁጌት ክትባት (HombresACWY) የሚሰጠውን የማበረታቻ ክትባት ስለመውሰዳቸው ማረጋገጫ እንዲያቀርቡ ይጠበዅቅ

. በአርሊንግተን ካውንቲ የክትባት ክሊኒክ እንዲወስድ ቀጠሮ ለመያዝ ለሚፈልጉ፣ በሚኖራቸው ማናቸውም ጥያቄዎች ላይ እዉ የትምህርት ቤት ጤና ክሊኒክ ሰራተኞችን ያግኙ።