Саяхан болсон үйл явдалд АНС-ийн өгөх хариу ба Манай Ази гаралтай Америкчуудын Нийгмлэгий дэмжгий

Арлингтон Нийтийн Сургуулиуд арьс өнгөний үзэл, үзэн ядалт, алагчлал, ялгаварлан гадуурхлын бхуд гадуурхлын бхудулагулагалагиулагулагулагулагулагилагилагала Энэ долоо хоногийн эхэнд Атлантад үйлдэгдсэн аймшигт зэсвэгт халдлага бол КОВИД-19 цар тахал эхэлсэн өдрөөс хойш Ази гаралтай Америкчууд болон Номхон далайн арлуудын орнуудын иргэдэд чиглэсэн хүчирхийллийн халдлага, үзэн ядалт хорслын үг ба ялгаварлан гадуурхал нэмэгдэж байгааг сануулсан эмгэнэлт сануулга боллоо. Бид гуравдугаар сарын 16 нд Атлантад болсон зэвсэгт халдлагад өртсөн хохирогчдын гэр бүлтэй хамт эмгэнэн гашуудаж, үзэн ядалт, ялгаварлан гадуурхлын эсрэг зогсож байгаа хүн бүрийн уй гашууг хуваалцаж байна.

Ази гаралтай Америкчуудад чиглэсэн хэрцгий халдлага АНС-ийн гишүүдэд хэрхэн гүн нөлөө үзүүлснийбсэн. Энэ тохиолдлууд өндөржүүлсэн түгшүүрийг үүсгэж, манай сурагчид, гэр бүлүүд, болон ажилчдыг хичээл. Энэ бүхэн бидэнд их нөлөө үзүүлж байна.

АНС нь аюулгүй, бүгдийг хамруулсан, уриалагхан хамт олныг хөхүүлэн дэмжиж ажиллах үүрэг хүлээдгийг болугогоу. Бид Ази хүний ​​эсрэг үзэн ядсан үг ярианы асуудалд улам их анхаарч, Ази болон Ази гаралтай Америк сурагчид, гэр бүлүүд, ажилчдаа дэмжих арга замуудыг эрэлхийлсээр байх болно.

Ямар ч төрлийн доромжлол эсвэл үзэн ядалт хорслын үгийг уйгагүй зарлаж байхыг бид бүх сурбгч, арсидажалажаражаражали. Администратор, зөвлөх, эцэг эх / асран хамгаалагч юмуу насанд хүрсэн итгэмжтэй хүнтэй ярьрж тламж авамж. Сургуулийн зөвлөх, сэтгэлзүйч, нийгмийн ажилчид зэрэг манай сэтгэцийн эрүүл мэндийн баг арьс өнгөний үзэл юмуу түрэмгий байж болох сэтгэгдэл эсвэл үйлдлийг мэдэрсэн эсвэл гэрч болсон сурагчдыг дэмжихээр бид энд байгаа билээ.

“Хаана ч шударга бус байдал хаана ч шударга ёсонд заналхийлж байна” хэмээн Мартин Лютер Кинг шүүлйсэн Лютер Кинг шүүлйсэн тер Кинг шүүлйсэн адг. Сурвалж