Сургуулийн хоолны үнэ болон Зуны сургуулийн холны талаарх мэдээлэл

2022 оны 3-р сарын байдлаар АНУ-ын Хөдөө Аж Ахуйн Яамнаас сурагчдыг хоолны үнээс чөлөөлдөг Сургуулийн Үдийн Хоолны хөтөлбөрийг сунгуулах хүсэлтийг Конгресс батлаагүй байна. Энэ оны 7 -ve сарын 5-д ззны сргрлль эхлэх үеээ сргллийн холны хөеэс сргллийн холны хөжө юр хэвийн гори½ шилжих юю. Хамгийн гол өөрчлөлт нь срглллийн өөөлөөний болон үдийн хол бөөх сраччAS автома ron үрэ.Хэрвээ танай хүүхэд Вашингтон-Либерти, Дороти Хамм, Эскуэла Кий, Хэрвээ танай хүүхэд Вашингтон-Либерти, Дороти Хамм, Эскуэла Кий, Жэймстаун эсвэл Абингдонд зуны сургуульд сурч байгаа бол уг сургууль явагдах хугацаанд хүүхэддээ үнэгүй хоол авахын тулд 6-р сарын 30 гэхэд өргөдлийн маягтыг бөглөсөн байх ёстой.Карлин Спрингс, Рэндольф, Барреттийн бага сургуулиуд Олон Нийгийн Хөнгөлөлтийн Заалт (CEP)–д багтдаг учраас сурагчид нь үнэгүй хоол идэх болно. CEP нь үнэгүй эсвэл хөнгөлөлттэй үнээр хоол идэх шаардлага хангасан сурагчийн тоонд үндэслэн тодорхой сургуулиудыг сурагчдаа үнэгүй хооллоор хангах боломж олгодог.Хоол авах зуны хуваарьКарлин срингс, рандолф, баретG comme бага сргллиуд зыны сргллийн үеэр хоол тээхээхээхээхччллл. 18-ourse дош насны б хх срачч өдөр бр 11.00-12.00 Сурагчдын хоолыг эцэг эх, асран хамгаалагчид нь бас авч болно.Зуны сургууль болон дараагийн хичээлийн жилийн хоолны үнэ

  • Зуны сургууль Бага болон дунд сургуулийн өглөөний цай $1.75; Бага ангийн үдийн хоол $3.05; Дунд сургуулийн үдийн хоол $3.15
  • 2023-23 pour 1.80 $ ; Бага ангийн үдийн хоол $ 3.10; Дунд сургуулийн үдийн хоол $ 3.20 байх болно.
  • Баркрофт, Барретт, Карлин Спрингс, Др. Чарльз Р. Дрюю болон рэндольф бага сргрллиу compris нь cep-д хамргадсан чччччч хичээчээчээн жжочччрррve йчччч.