APS በመስመር ላይ የተማሪዎችን የሕመም ምልክት ማጣሪያ ሰኞ ፤ ማርች 1 ይጀምራል

የአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ከአርሊንግተን ካውንቲ የህዝብ ጤና ክፍል ጋር በመመካከር ለተማሪዎች የመስመር ላይ የሕመም ምልክት ማጣሪያ Précommandéጋጅተዋል። APS በአውቶቡስ ማቆሚያዎች እና በት / ቤቶች ከመድረሳቸው በፊት የሰራተኞችን እና የተማሪ ጤናን ቅድመ ማጣሪያ ለማድረግ የኳልትሪክስ (Qualtrics) መድረክን እየተጠቀመ ነው። የዚህን ምርመራ ሂደት ለማቀላጠፍ ፣ አስፈላጊ የጤና መረጃዎችን ለመከታተል እንዲሁም የሰራተኞቻችንን ፣ የተማሪዎችን እና የቤተሰቦቻችንን ጤና እና ደህንነት ለመጠበቅ ይረዳል።ከማርች 1 ቀን ጀምሮ ሁሉም ወላጆች / አሳዳጊዎች ለእያንዳንዱ ተማሪ የቨርጂኒያ የጤና መመሪያን በመጠቀም የተሰራውን ?? ?? ?? ?? ?? ?? ይላክላቸዋል።

ተማሪዎ የርቀት ትምህርትም ይሁን በአካል የሚሳተፈው ዕለታዊ የማጣሪያ እና የተጋላጭነት ጥያቄዎች ለእያንዳንዱ ወላጅ / ሞግዚት በኢሜል እና በ ቴክስት ከሌሊቱ 5 ፤ 30 ይላካል። የጤና ምርመራው በእንግሊዝኛ ፣ በአማርኛ ፣ በአረብኛ ፣ በሞንጎሊያኛ እና በስፓኒሽኛ ይገኛል።ጥያቄዎቹ አንድ ተማሪ አውቶቡሱ ለመሳፈር ወይም ትምህርት ቤት ከመሄዱ በፊት ወይም በትምህርት ቤት-ተኮር እንቅስቃሴዎች ከመሳተፉ በፊት መጠናቀቅ አለባቸው። የሕመም ምልክት ምርመራው በአውቶቡስ ማቆሚያ ወይም ትምህርት ቤት ከመድረሱ በፊት ካልተጠናቀቀ ፣ ተማሪው ቀኑን እንዲጀምር ከመፈቀዱ በፊት ከአውቶቡስ ወይም ከትምህርት ቤት አስተናጋጁ ጋር ማጠናቀቅ ይጠበቅበታል።?? ?? ?? Et ??ጥያቄዎችን እና አንድ የእውቅና ማረጋገጫ ቅጽን ያካትታል።

  • ?? ?? Des questionsማያ ገጽ ስለ ትኩሳት, ስለ ሳል እና ስለ ሌሎች ከጤንነት ጋር የተዛመዱ ምልክቶች ጥያቄዎችን አዎ ወይም የለም የሚመሉሳቸው ጥያቄዎች Précommandé የያ ፤ እንዲሁም ማንኛውንም ሪፖርት የተደረጉ የቅርብ ግንኙነቶች ፣ የ COVID ምርመራ ወይም አዎንታዊ ውጤቶችን ያካትታል። ከታች ያሉት ጥያቄዎች

o በየቋንቋው የምንሞላበት ቦታ

  • De?? gጽ ፤ ማያ ገጽ የ APS የጤና ቅነሳ ስልቶችን ለማክበር ስምምነት እና ቁርጠኝነት ይጠይቃል።

የአርሊንግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ማህበረሰብ አባል እንደመሆኔ መጠን ተማሪዬ እና እኔ እንስማማለን ፤ በየቋንቋው የምንሞላበት ቦታለሁሉም የጤና ምርመራ ጥያቄዎች ?? ከሰጡ እና ለእውቅና መስጫ ቅጽ "እስማማለሁ " መልስ ከሰጡ አረንጓዴ ምልክት ያገኛሉ ይህም ?? ?? ??.

የማጣሪያውን ውጤት ለአውቶቡስ ወይም ለትምህርት ቤት አስተናጋጅ ያሳዩ።ለማንኛውም የማጣሪያ ጥያቄዎች ?? መልስ ከሰጡ ?? ?? ???? እና እንዴት መቀጠል እንዳለብዎ ደረጃ በደረጃ መመሪያዎችን X ተከታይ ኢሜል ይደርስዎታል።

?? ?? ?? ?? ??

APS የትምህርት ቤቱን ማህበረሰብ ጤና በተመለከተ የተሟላ እና ትክክለኛ መረጃን ለመያዝ እንዲችል ተማሪዎ በሩቅ ትምህርትም ይሁን በአካል ተገኝቶ ማጣሪያውን እንዲያጠናቅቅ ሁሉንም ቤተሰቦች እንጠይቃለን። ይህ ማጣሪያ የቅርብ ግንኙነቶችን ለመከታተል እና ሪፖርት ለማድረግ ፣ ሪፖርት የተደረጉ አዎንታዊ ጉዳዮችን ፣ COVID የመሰሉ ምልክቶችን እና ሌሎች በሽታዎችን ለመከታተል እና በሁሉም የ APS ሰራተኞች እና ተማሪዎች መካከል ተገኝቶ ለመከታተል ያገለግላል።

De?? ?? ?? ??

ሥርዓቱ የትምህርት ቀንን ከተጨማሪ እንቅስቃሴዎች መለየት ስለማይችል ሁሉም ቤተሰቦች በየሳምንቱ በየቀኑ መልእክቶች ይደርሳቸዋል። ቅዳሜና እሁድ በአትሌቲክስ ወይም በሌሎች ትምህርት ቤት-ተኮር እንቅስቃሴዎች ከመሳተፉ በፊት ማጣሪያ በሳምንቱ መጨረሻ መጠናቀቁ አስፈላጊ ነው።

?? ??ማጣሪያ ጥያቄዎችን ሂደት ደረጃ በደረጃ ለመመልከት በእንግሊ Précommandéኛ Et ?? ማጣሪያ ማስታወቂያውን ይመልከቱ።  ሂደት እይታ Et የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ) በመስመር ላይ ይገኛሉ።