Réouverture de la mise à jour 7-7-20 mongol

-ийн гэр бүлүүдэд,

а бүхнийг амралтын баяраа сайхан өнгөрүүлж амарч баярлаж авсан гэж найдаж байна. анай 2020-2021 оны хичээлийн жилийн ажил зун үргэлжилж Мягмар гараг бүр шинэ мэдээ мэдээлж байх болно.

игдөр 7-р сарын 6-ны өдөр бид ParentVUE-ийн сонголтын үйл явцыг эхлүүлсэн бөгөөд сурагчдын ар гэрийнхэн 7-р сарын 20-ны дотор хүүхэддээ тохирох хддээ тохирох. Биеэр-зайнаас ба 100% зайнаас гэсэн хоёр сонголт бий. Та бүхэн энэ талаар School Talk-ийн имэйл, текст мессеж авсан байх ёстой бөгөөд нэмэлт мэдээллийг -ны веб хуудаст тавьсан байгаа.

ParentVUE руу нэвтрэн « information sur les étudiants » (Сурагчийн de мэдээлэл) табруу хэсэгрүү очоод « Modifier les informations » (Мэдээлэл de засах) гэдгийг сонгоод доош нь гүйлгээд улаанаар заасан хичээл болон тээврийн сонголтын мэдээллийг сурагч болгонд шинэчлэх ёстой. Хэрэв ParentVUE руу нэвтэрч чадахгүй байвал сургуулийнхаа оффист хандах буюу ебсайт дээрх тусламж зөвлөгөөнүүдийг харна уу. Хэрэв та сургуульруугаа залган нэр, утасны дугаараа үлдээвэл сургулийн ажилтан тантай эрбихн хололон. Таны хариулт энэ намрын төлөвлөгөөг гаргахад чухал учраас сонголтоо 7-р сарын 20-ны дотор хн үү. Хэрэв бид таны сонголтыг 7-р сарын 20-ны дотор авахгүй бол таны хүүхдийг хольмог хичээлд бүртгэнэ.

ид engager@apsva.us имэйлээр маш их асуултууд хүлээн авсаар байгаа ба аль болох түргэн хариулахыг ичээж байна. идэнрүү асуулт илгээхийн өмнө вебсайт дээрх ийтлэг асуултуудыг харна уу. Нийтлэг асуултууд болон хичээллэх загварын талаарх хуудсуудыг хүлээн авч буй асуултудас хамааритан лагитаготаготаготаготаготаготаготаготаготаготаготаготаготаготаготаготаготаготан. Тодорхой анги, хуваарийн талаарх шийдвэрийг сурагчдын бүртгэл, ажилтнуудыг бодолцсоны үндсэн дээр гаргах учраас энэ талаарх зарим асуултанд одоогоор хариу өгөх боломжгүй байна.

и дараагийн ар гараг буюу 7-р сарын 14-ний өдөр Нийтийн Хурал уулзалтыг онлайнаар оройн 6: 30-8: 00 цагийн хооронд явуулж АСЗ-ны Сургууль Нээх Төлөвлөгөөний талаарх асуултуудад хариулна. Надтай хамт Сургуулийн Зөвлөлийн дарга Моник О'Грэйди болон Багшлалт, Сургалтын Туслах Сурбринтентенденде неретента натентена натентена натеретентена натентендер Нийтийн хурал уулзалтыг Microsoft Teams болон рлингтоны Сургуулийн Захиргааны Фэйсбүүк хуудсаар лайв дамжуулна. Энэ өдрийг тэмдэглэх нь зүйтэй бөгөөд бид долоо хоногийн сүүлээр School Talk-оор нэгэн зэрэг хэлмэрчилгээнд лмэрчилгээнд лмэрчилгээнд лмэрчилгээнд лмэрчилгээнд лмэрчилгээнд лмэрчилгээнд лмрчилгээнд лмрчилгээнд лмргртртратртратртратртртртртртртртртртратр

р болтол амралтын өдрөөр хүлээн авсан асуултуудад үндэслэн хэд хэдэн зүйлийг онцлохыг хүсч байна:

  • агаад бүтэн цагаар сургууль р хичээллэх сонголтыг байгаа вэ: осон хоёр сонголтын хүндхэн шийдвэр гаргах ёстойг бид ойлгож байна. Өвчин Хяналт, Урьдчилан Сэргийлэлтийн Төв, Виржиниа мужийн Эрүүл мэндийн Яам, орон нутгийн эрүүл мэндийн албанаас баталсан зай барих шаардлагаас үүдэн энэ үед бүтэн цагаар сургууль дээр хичээллэх боломжгүй байна. Зай барих журамд сургууль дотор зэрэг байж болох сурагчид, ажилчдын тоог хязгаарласан учраас хольмог хичээлийн загварыг хэрэгжүүлсэнээр долоо хоногийн тодорхой өдрүүдэд сурагчдын хагасыг хичээллүүлж анги, автобусанд байх сурагчдын тоог бууруулах боломжтой юм.
  • рүүл мэндийн нөхцөл байдал сайжирвал АСЗ яах вэ: Хэрэв цар тахлын нөхцөл байдал сайжирч зай барих болон бусад эрүүл мэндийн шаардлагуудад өөрчлөлт орж АСЗ-нд бүх сурагчдыг биечлэн хичээллүүлэх боломжийг олговол бид тухайн үед үйл ажиллагаа дахин нягтална.
  • рүүл мэндийн нөхцөл байдал муудвал АСЗ яах вэ: Бид Өвчин Хяналт, Урьдчилан Сэргийлэлтийн Төв, муж орон нутгийн эрүүл мэндийн албанаас гаргабан Крагаран Крагаран Крагаран Крагаран жарагаран Крагаран Крагаран Крагаран жарагаран жарагаран жарагаран Крагаран Крагаран жаргаран Крагаран жарагаран жаргаран Краговирагира Манай хольмог хичээлийн загвар нь мужийн буцааж нээх төлөвлөгөөний 19-р үе шатанд эхлэх хичээлийрн жилээс хамама. Хэрэв эрүүл мэндийн мэдээ болон Арлингтон Дүүргийн Нийтийн Эрүүл Мэндийн Хэлтсийн зөвлөмжөөр сургуулийг хаахыг шаардвал хольмог хичээлд хамрагдаж буй сурагчид, ажилчдыг 3% алсын зайн хичээлрүү шилжүүлнэ. 100% алсын зайн хичээлд нэгэн зэрэг багш хичээл заах болон сурагчид өөрсдөө бие даан хичээллэх орно.
  • сын зайн хичээллэлт нь өнгөрсөн хаврынхаас аараа ялгаатай байх вэ: Энэ хоёр загварын хувьд Виржиниа мужийн боловсролын стандартаар шаардсан бүх хичээл болон шинэ контентуудыг оруулах ба даалгаварт дүн тавьж сурагчдын ирц авч сурагчид багш, ангийнхантайгаа харилцах боломж илүү их байна. Алсын зайн сургалтанд багш хуваариарар нэгэн зэрэг хичээл заах болон бүлгээр эсвэл уваариарарар нэгэн зэрэг хичээл заах болон бүлгээр эсвэл ангибраа нэусл ангибраа нэусл ангибра нэуслагирбрдагана нагана натагана натагана натагана нагана нагара Бүх сурагчдыг алсын зайн хичээлд хамруулах үүднээс төхөөрөмж олгон холболтыг хийж өгнө.
  • ольмог аргад хамрагдсан сурагчид сургууль р ирж ичээллээд харих вэ: Хольмог загварын хичээлийн цаг нь энгийн сургуулийн өдөртэй адил байх боловч автобусанд зай барих, температур шалгах, гар угаах шаардлагуудыг хичээл эхлэх, дуусах цагуудад зөрүүлж тавих ба ингэснээр сургууль дээрх хичээл эхлэх, дуусах цагууд нь зарим сурагчдын хувьд энгийнээс өөр байж болно. 2020-2021 оны Сунгасан өдрийн ажиллагаатай холбоотой шийдвэр гараагүй байна. ичээлийн өдөр ямар байж болох талаарх мэдээллийг олоо хоногийн ишээ хувиариас арна уу.
  • 100% асын зайн сургалтын хүрээнд сургуулийн соёл, холбоог рхэн хадгалах вэ: АСЗ нь сурагчид, багш нарыг өөрсдийнх нь сургуулийнхтай нь нэг бүлэгт оруулах тал дээр хичээж ажилалана. Эцсийн бүлэг нь ажилтнуудын орон тоо, сурагчдын хамралтаас хамаарна. Жишээ нь хэрэв тодорхой нэг сургууль онлайнаар заах 5 хан багтай мөртлөө 100% -ийн алсын зайн хичээлд олон сурагч хамрагдсан бол өөр сургуулийн багш нараар зарим хичээл заалгах шаардлага үүс болно. 8-р сарын эхээр сурагчдын хамрагдалтын мэдээллийг авч багш нарыг сонгон ерөнхий хуваарь, сурбгчдцын лагогогогилагоглагогогогилагогогогогогилагогогогилагогогогогилагогогогилагоглагогогилагогогилагогогилагогогогогилагоглагогогогогогогогогогогогогогогон

Бид бүх ангийн сурагчдад сонгосон хичээлийн аргаас үл хамааран сургулийг аюулгүй, хүчтэй багбидлар чтэй багидлар чтэй багидлар чтэй багидларар эхчтэй багидлар ларилажилар. Манай ажлын баг 7-р сарын 13 ны өдөр Даваа гарагт хуралдан аюулгүй байдал, хүүхдийн асаргаа, тээврийн талаар хэлэлцэх тул таныг 7-р сарын 14 ний өдөр Нийтийн хуралд оролцохыг хүсч байна. Баярлалаа.

ндэтгэсэн,

октор Франциско Дуран
еринтендент
рлингтоны Сургуулийн Захиргаа