情報情報と情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報情報

2022 оны 3-р сарын байдлаар АНУ-ын Хөдөө Аж Ахуйн Яамнаас сурагчдыг хоолны үнээс чөлөөлдөг Сургуулийн Үдийн Хоолны хөтөлбөрийг сунгуулах хүсэлтийг Конгресс батлаагүй байна. Энэоны7-рсарын5-дЗунысургуульэхлэхүеэссургуулийнхоолныхөтөлбөрхэвийнгоримд ХамгийнголөөрчлөлтньсургуулийнөглөөнийболонүдийнхоолбүхсурагчдадавтоматаарХэрвээ танай хүүхэд Вашингтон-Либерти, Дороти Хамм, Эскуэла Кий, Хэрвээ танай хүүхэд Вашингтон-Либерти, Дороти Хамм, Эскуэла Кий, Жэймстаун эсвэл Абингдонд зуны сургуульд сурч байгаа бол уг сургууль явагдах хугацаанд хүүхэддээ үнэгүй хоол авахын тулд 6-р сарын 30 гэхэд өргөдлийн маягтыг бөглөсөн байх ёстой.Карлин Спрингс, Рэндольф, Барреттийн бага сургуулиуд Олон Нийгийн Хөнгөлөлтийн Заалт (CEP)–д багтдаг учраас сурагчид нь үнэгүй хоол идэх болно. CEP нь үнэгүй эсвэл хөнгөлөлттэй үнээр хоол идэх шаардлага хангасан сурагчийн тоонд үндэслэн тодорхой сургуулиудыг сурагчдаа үнэгүй хооллоор хангах боломж олгодог.ХоолавахзуныхуваарьКарлинСпрингс、Рандолф、Барреттбагасургуулиудзунысургуулийнүеэрхоолтүгээхтөвбол 18-асдоошнасныбүхсурагчөдөрбүр11.00-12.00цагийнхоорондөглөөнийболонөдрийнхоолыгүн Сурагчдынхоолыгэцэгэх、асранхамгаалагчидньбасавчболно。Зунысургуульболондараагийнхичээлийнжилийнхоолныүнэ

  • 朝食は1.75ドルです。 Багаангийнүдийнхоол$3.05; Дундсургуулийнүдийнхоол$3.15
  • 2023-23оныХичээлийнжилБагаболондундсургуулийнөглөөнийцай$1.80; Багаангийнүдийнхоол$3.10; Дундсургуулийнүдийнхоол$3.20байхболно。
  • Баркрофт、Барретт、КарлинСпрингс、Др。 ЧарльзР。 ДрьюболонРэндольфбагасургуулиудньCEP-дхамргадсанучирирэххичээлийнжилдсурагчиднь