ትምህርትቤትምAppብዋጋዎችና≠ጋትምህርትቤትም適用ቦችወወ

ከመጋቢት 2022 ጀምሮ፣ ያለ ምንም ወጪ ምግብ ለማቅረብ የብሔራዊ ትምህርት ቤት ምሳ ፕሮግራምን ለማራዘም ኮንግረሱ USDA (የዩናይትድ ስቴትስ የግብርና መምሪያ) ፈቃደኛ አልሆነም፡፡ … APS የበጋትምህርትትምህርት5በሚጀመርጊዜጊዜየትመህርትየምገባፕሮግራሞችወደመደበኛየሚመለሱይሆናል በዋናzippyት ለሁሉም 学生 ትምህርት 家に ምሳና ቁርስ ምXNUMXምወጪሳይኖር 直接 መ更新ረብ መቆሙ セው。ተማሪዎ-ሊበርቲሊበርቲ、、ዶሮቲሃም、ኢስኩዌላኢስኩዌላኪይ、ጀምስታውንየበጋትምህርትትምህርትበመከታተልላይ、ከሆነ、ትምህርትትምህርትቤትምግብ30 ምሳመልከቻ ማስገባትይኖርብዎታል።በካርሊንስፕሪንግስ、ራንዶልፍና、ባሬትባሬትየመጀመሪያደረጃትምህርትየበጋትምህርታቸውንየበጋተማሪዎችተማሪዎችነጻምግብየሚያገኙየሚያገኙሲሆንለዚህምምክንያቱም(cep)ላይላይበመሆናቸው cepለተወሰኑትምህርትቤቶችለነጻወይምለቅናሽምግብብቁከሚሆኑተማሪዎችብዛትመቶኛመቶኛመሰረትበማድረግነጻይፈቅዳልበጋ ም適用ብ መውሰጃ መርሃ 申請ብር   ካርሊን ስፕሪንግስ፣ ራንዶልፍና ባሬት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በበጋው ትምህርት ክፍለ ጊዜ የምግብ ማሰራጫ ማእከላት ሆነው ያገለግላሉ፡፡ እorderሜአቸውከ18እናከዚと–11ፒ.ኤም。 昼食ጻቁርስናምሳ昼食ኘትይችላሉ። ወላጆችናእputክብካቤአorderራጊዎችለ食品食品ለበጋ ትምህርት ቤትና ለቀጣዩ ትምህርት された ም適用ብ ዋጋ

  • በጋ ትምህርት 家に፡አ1.75ደኛናሁለ適用ኛደረጃቁርስ$3.05፣
  • 2022-23 ትምህርት された፡አ1.80ደኛናሁለ適用ኛደረጃቁርስ$3.10፣
  • ባርክሮፍት、ባሬት、ካርሊንስፕሪንግስካርሊን/ዶ/ርርቻርልስአርድሪውእናራንዶልፍአንደኛአንደኛደረጃትምሕርትየየየትምህርትቤቶችበቀጣዩ