ክትባትአስፈላጊzippyትሳወቂ

በጋውን በጉጉት እየተጠባበቁ ሳለ ለአዲሱ ለትምህርት ዘመኑ ዝግጁ እንዲሆኑ ለማስቻል የክትባቶችንና የአካላዊ ምርመራዎችን በእቅዶችዎ ውስጥ ማካተትዎን ያረጋግጡ!የቨርጂኒያ ስቴት (የቨርጂኒያ ሕግ § 32.1-46.A.4) በስቴቱ ውስጥ በግል ወይም በመንግስት ትምህርት ቤቶች የሚመዘገቡ ተማሪዎች በሙሉ አሁን ካለው የክትባት ተግባራት ላይ አማካሪ ኮሚቴ ( ACIP)ምክሮችጋር 学生 በአካል ትምህርት 家に 最適ኝ適用ው ለመር በመጀመ ትምህርት ዝここでኛውXNUMX 健康 መ適用ቢ መስፈርቶችXNUMX ሟላትይኖርባቸዋል። በሁሉምየትምህርትቤትየክትባትመግቢያመስፈርቶችመስፈርቶችአጋዥተደጋግመውየሚነሱጥያቄዎችንናመመዝገብመመዝገብስለሚያስችሉሁኔታዎችበቨርጂኒያ 予防接種–ክትባቶች(virginia.gov) ላይを適用ኘትይችላሉ። ለሁሉምአዲስለXNUMXመed쉡

  • ወደ መዋእለሕጻናትና አXNUMXደኛ なつめሄፐ戒ይ適用ስ ክትባት (HAV) ⊨ፋፈሉሁለትክትባቶች 予防接種ክትባትበ12ወርወይምከዚ
  • 7 なつめ ዲፍቴ ፐርቱሲስ ክትባት (Tdap) በረ ኮXNUMXጁጌት ክትባት (MenACWY) 予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種ቨርጂኒ가ጤናጥበቃመም ሂው! ፓፒሎቫይረስ (HPV) 予防接種ክትባትእዲወስዱይፈልጋል። ወላጅ ወይም አሳዳጊ ልጁ የ HPV ክትባት እንዳይወስድ ከመረጠ ወይም እንደወሰደ ማረጋገጫ ካቀረበ ተማሪው እንዳይካተት አይደረግም፡፡
  • 12 なつめ የሚገቡተማሪዎችየተማሪዎችmenacwy ኮXNUMXጁጌት ክትባት (MenACWY) 予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種

予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種予防接種 በአርሊّ適用にする እXNUMXዲወስ ትምህርትቤትጤናክሊኒክሰራ適用ኞች 가Appኙ።