Сургулийн хоолны үнэ болон Зуны сургуулийн хоолны талаарх мэдээлэл

2022 оны 3-р сарын байдлаар АНУ-ын Хөдөө Аж Ахуйн Яамнаас сурагчдыг хоолны үнээс чөлөөлдөг Сургуулийн Үдийн Хоолны хөтөлбөрийг сунгуулах хүсэлтийг Конгресс батлаагүй байна. Энэ оны 7-р сарын 5-д Зуны сургууль эхлэх үеэс сургуулийн хоолны хөтөлбөр хэвийми. гори Хамгийн гол өөрчлөлт нь сургуулийн өглөөний болон үдийн шоол бодны год гчдад автоматад автоматарХэрвээ танай хүүхэд Вашингтон-Либерти, Дороти Хамм, Эскуэла Кий, Хэрвээ танай хүүхэд Вашингтон-Либерти, Дороти Хамм, Эскуэла Кий, Жэймстаун эсвэл Абингдонд зуны сургуульд сурч байгаа бол уг сургууль явагдах хугацаанд хүүхэддээ үнэгүй хоол авахын тулд 6-р сарын 30 гэхэд өргөдлийн маягтыг бөглөсөн байх ёстой.Карлин Спрингс, Рэндольф, Барреттийн бага сургуулиуд Олон Нийгийн Хөнгөлөлтийн Заалт (CEP)–д багтдаг учраас сурагчид нь үнэгүй хоол идэх болно. CEP нь үнэгүй эсвэл хөнгөлөлттэй үнээр хоол идэх шаардлага хангасан сурагчийн тоонд үндэслэн тодорхой сургуулиудыг сурагчдаа үнэгүй хооллоор хангах боломж олгодог.Хоол авах зуны хуварьКарлин Спрингс, Рандолф, Барретт бага сургуулиуд зуны сургулийн үеэр хоол түгээх төв уболо 18-аас доош насны белон өдрийнх Сурагчдын хоолыг эцэг эх, асран хамгаалагчид нь бас авч болно.Зуны сургуль болон дараагийн хичээлийн жилийн хоолны үнэ

  • $1.75; Бага ангийн үдийн хоол $3.05; Дунд сургулийн үдийн хоол $3.15
  • 2023-23 оны Хичээлийн жил Бага болон дунд сургуулийн өглөөний цай $ 1.80; Бага ангийн үдийн хоол $ 3.10; Дунд сургулийн үдийн хоол $ 3.20 байх болно.
  • Баркрофт, Барретт, Карлин Спрингс, Др. Чарльз Р. Дрью болон Рэндольф бага сургулиуд нь CEP-д хамргадсан учир ү эх лолон элийн жилд сурагчид н