Таны Дуу Хоолой Чухал, Судалгаа Эхэлж Байна

2022 оны "таны дуу хоолой чухал"(тдхч) судалгааг 3-р судалгаг 7-р сарын болон ажилтнуудаас, 3-р сарын 14-ний ғдър гэвчэхлэх болно. АУС болон Арлингтоны Хүүхэд, Залуучууд, Гэр бүлийн төлөөх Түншлэл (APCYF) -ээс хоёр жил тутамд харилцан сонирхсон салбаруудын талаар мэдээлэл цуглуулж, залуучууд, гэр бүлийн сайн сайхан байдлын талаарх ойлголтыг гүнзгийрүүлэх зорилгоор "Таны дуу хоолой чухал"судалгааг явуулдаг. Аюулгүй Байдал (Сургууль ба олон нийтийн уур амьсгал), эръл мэнд, сайн сайхан байдал, дуу хоолой, оролцоо зэрэг сэдвёдийг багтаасан байдаг.

Судалгааны хугацаа, хяналт

  • Ажилтнууд болон сурагчид (4-12-р ангиуд) – 3 сарын 7-ноос 4 сарын 10-ны өдөр хүртэл;
  • Гэр бүлүүд – 3 сарын 14-нээс 4 сарын 10-ны өдөр хүртэл

Сурагчид ангидаа сууцгаан судалгааг онлайнаар бөглөнө. Эцэг эхчүүд цахим урилгыг хүлээн авах эсвэл хэрэв цахим шуудангаар файл аваагүй бол интернетэд холбогдсон дурын төхөөрөмжөөр судалгаанд хэрхэн оролцох тухай зааварчилгааг шуудангаар хүлээн авна. AУС-ийн ажилтнууд онлайнаар нууцлалтай судалгааг бөглөх тухай цахим шуудан хүлээн авах болно.Боловсролын судалгааны бие даасан 파노라마 교육 компани нь судалгааны хяналтын үйл явцыг удирддаг. Судалгааны үр дүн нь нууц бөгөөд сургуулийн хэлтэс болон Мужийн аль алиных нь ажлыг эдэд Энэхүү өгөгдөл нь мөн АУС ийн-2018-24 оны Стратегийн Төлөвлөгөөний дагуу оролцогч талуудын хамт ахиц дэвшлийг хэмжих шинэ жишиг үзүүлэлтүүд болдог.ТДХЧ судалгааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, Түгээмэл Асуултууд тухайлбал, загвар судалгаа, өмнөх ТДХЧ судалгааны үр дүнг  전에, APS 웹 사이트 руу зочлон авах боломжтой.