የክትባት አስፈላጊት ማሳወቂያ

በጋውን በጋውን እየተጠባበቁ በጉጉት ለአዲሱ ለአዲሱ ለትምህርት ዘመኑ ዝግጁ ዝግጁ እንዲሆኑ ለማስቻል ለማስቻል የክትባቶችንና የክትባቶችንና የአካላዊ ምርመራዎችን በእቅዶችዎ በእቅዶችዎ ውስጥ ማካተትዎን ያረጋግጡ ያረጋግጡ! የቨርጂኒያ ስቴት ስቴት (የቨርጂኒያ ሕግ § § 32.1-46.a.4) በስቴቱ ውስጥ ውስጥ በግል በግል ወይም በመንግስት ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች በሙሉ አሁን አሁን ካለው የክትባት ተግባራት ላይ አማካሪ ኮሚቴ ኮሚቴ ኮሚቴ ኮሚቴ ቤቶች ቤቶች ቤቶች ቤቶች ቤቶች ቤቶች ACIP) ምክሮች ጋር የተጣጣሙ ሆው እንዲቀጥሉ ይፈልጋል። 유사 앱 쩝쩝 쯧쯧쯧 집에서 쩝쩝쩝 퍄퍄퍄퍄퍄퍄 쩝쩝 የትምህርት 쩝쩝쩝 건강 쩝쩝 쩝쩝쩝 ማሟላት ይኖርባቸዋል። በሁሉም በሁሉም በሁሉም ቤት የትምህርት መግቢያ መስፈርቶች መስፈርቶች ፣ አጋዥ ተደጋግመው ተደጋግመው የሚነሱ ጥያቄዎችንና መመዝገብ ስለሚያስችሉ ስለሚያስችሉ ሁኔታዎች መረጃ በቨርጂኒያ የጤና መምሪያ ድህረ ገጽ ገጽ ገጽ የትምህርት ቤት መስፈርቶች – ክትባቶች (virginia.gov) ላይ ማግኘት ይችላሉ። ለሁሉም ዲስ ለሚመዘገቡ ተማሪዎች እንዲልሉ ከሉጠበቁባ

  • 쩝쩝 짹짹짹짹 쩝쩝쩝 쩝쩝 የሚገቡ ተማሪዎች የሄፐታይተስ 쯧쯧쯧 (하 V) የተከፋፈሉ የተከፋፈሉ የተከፋፈሉ ክትባቶችን ሁለት ስለመከተባቸው የሚያሳይ የሚያሳይ ማረጋገጫ ማቅረብ አለባቸው።። የመጀመሪያው ክትባት በ 12 ወር ወይም ከዚያ በላይ በሆ ሰስሜ
  • 7 쩝쩝 የሚገቡ ተማሪዎች አንድ 쯧쯧쯧 , ዲፍቴሪያና ፐርቱሲስ 쯧쯧쯧 (티답) ማበረታቻ ማበረታቻ 7 በ በ ወይም ከዚያ በኋላ በኋላ የሚሰጥ ሲሆን እንዲሁም በ በ 10 አመት ወይም ከዚያ ከዚያ በኋላ የሚሰጠው የሚሰጠው የማኒንጎኮካል 쯧쯧쯧 (남자ACWY) የመጀመሪያ ክትባት ስለመውሰዳቸው ማስረጣ እንዲያቀርበ ይ የቨርጂኒያ የጤና ጥበቃ መምሪያ እንዲሁ ለሁሉም የ 7ኛ ክልል 으로ㅋㅋㅋㅋ ፓፒሎማቫይረስ (HPV) የመጀመሪያ ክትባት እዲወስዱ ይፈልጋል። ወላጅ ወላጅ ወላጅ አሳዳጊ ወይም የ የ hpv ክትባት እንዳይወስድ ከመረጠ ወይም ወይም እንደወሰደ ማረጋገጫ ካቀረበ ተማሪው እንዳይካተት አይደረግም አይደረግም።
  • 12 쩝쩝 የሚገቡ የሚገቡ የሚገቡ የ menacwy ክትባት በ በ 11 አመት እድሜ ላይ ቢከተቡም እንኳ እድሜያቸው እድሜያቸው 16 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ በላይ የሆናቸው የሆናቸው የሚኒንጎኮካል 쯧쯧쯧 (남자ACWY) የሚሰጠውን የማበረታቻ ክትባት ስለመውሰዳቸው ማረጋገጫ ဥ

ተማሪዎች በግል ስለሚኖራቸው መስፈርቶች ወይም ለተማሪላ አ በአርሊንግተን ካውንቲ የክትባት ክሊኒክ እንዲወስድ ቀጠሮ ለመያዝ ለሚፈልጉ፣ በሚኖራቸው ማናቫውም የትምህርት ቤት ጤና ክሊኒክ ሰራተኞችን 쩝쩝쩝