2021 년 2 월 9 일

Эрхэм хүндэт АТӨС-дын гэр бүлийнхэн танаа,

Олон сар төлөвлөсний эцэст хосолсон / танхимын сургалтад хүүхдээ суулгахаар шийдсэн гэр булийнхэнд зорийнхэнд шинэчилс эр булийнхэнд шинэчилсэр Арлингтон болон ойр орчмын газруудад өвчний тархалт болон бусад үзүүлэлт буурч, эрүүл мэндийн байдал ойрын сахугадосанд сахугад. Цар тахалтай тэмцэх хүчин чадлаа зузаатгах болон танхимын хичээлийн шилжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор өнгөрсөн хоёр долоо хоногийн хугацаанд манай багш ажилчид сургууль дээрээ ажилласан болно.

Үүнээс гадна өнөөдрийн байдлаар манай сургуулийн багш ажилчдын талаас илүү хувь нь вакцинжуулалтад хамрагдаад байгаа бөгөөд цаашид ч үлдсэн хэсэг нь үргэлжлэн хамрагдахаар товлогдсон. Арлингтон тойргийн Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Газрын ажилтнуудын хүчин чармайлтын үр дүнд вакцинжуулалтын эхний ээлжинд хамрагдсан багш ажилчдын хоёр дахь тунг хийлгэх хуваарь нэгдүгээр сарын дундуур хийгдсэн байна.

Сурагчдын танхимын хичээлд хамрагдах хугацаа

Сэтгэл сэргээсэн эдгээр мэдээний дагуу хосолсон / танхимын хэлбэрийн сургалтыг сонтогосон сурагчид гуравдугаар эдгээр Багш ажилчид сурагчдаас нэг долоо хоногийн өмнө ажилдаа орно.

Хосолсон / танхимын сургалтад хамрагдах (цэцэрлэгийн өмнөх наснаас хоёрдугаар анги хүртэлх) сурагчид болон сэрэгцэ яваграг  долоо хоногт хоёр өдөр танхимын сургалтад хамрагдах бөгөөд зарим сурагч Мягмар / Лхагва гарагт, харин нөгөө хэсэг нь Пүрэй / Баасан гарагийн но.

 • 3-р сарын 2-ны Мягмар гариг:
  • Цэцэрлэгийн өмнөх наснаас эхлэн хоёрдугаар ангийн сурагчид
  • Тойргийн Бага Сургуулийн Тусгай Хэрэгцээт Боловсролын Хөтөлбөрт хамрагддаг бүх сурагч (Цэцэрлэгийн өмнөх наснаас -5- р анги - багасгасан MIPA, MIPA, Амьдрах의 ухаан, Харилцаа의 холбоо, Сонсголгүй болон Сонсголын бэрхшээлтэй сурагчид Мягмараас Баасан гаригт долоо хоногийн дөрвөн өдөр танхимаар хичээллэнэ)
  • 막간 хөтөлбөрт хамрагддаг бага сургуулийн сурагчид хоёр удаа танхимаар
 • 3-р сарын 9-ний Мягмар гариг:
  • 3-5-р ангийн сурагчид
  • 6 болон 9-р ангийн сурагчид
  • Тойргийн Дунд Сургуулийн Тусгай Хэрэгцээт Боловсролын Хөтөлбөрт хамрагддаг бүх сурагч (6-12-р ангийн сурагчид - MIPA, Амьдрах의 ухаан, Харилцаа의 холбоо, Сонсголгүй болон Сонсголын бэрхшээлтэй сурагчид 슈라이버 хөтөлбөрт хамрагдагсад Мягмараас Баасан гаригт долоо хоногийн дөрвөн өдөр танхимаар хичээллэнэ)
  • Interlude болон PEP хөтөлбөрт хамрагддаг дунд сургуулийн сурагчид  долоо хоногт хоёр удаа танхимаар хичээллэнэ.
 • 3-р сарын 16-ны Мягмар гариг:
  • 7-8-р ангийн сурагчид
  • 10-12-р ангийн сурагчид

Танхимын сургалтыг дахин эхлүүлэх бидний шийдвэр нь  버지니아 보건부의 개정 된 지침-д суурилсан бөгөөд энд дурдсан хугацаа өөрчлөгдөх эсэх нь эрүүл мэндийн хэмжүүр үзүүлэлтэд гарах эерэг өөрчлөлт мөн цар тахалтай тэмцэх арга хэмжээний үр дүнгээс шалтгаалах юм.

최신 타임 라인; APS COVID-19 대시 보드 (2-р сарын 5-ны байдлаар); болон 11-р сарын 4-нөөс хойш танхимын сургалт авч байсан 레벨 1 학생 전환을위한 타임 라인 зэрэгтэй манай вэб хуудсанд зочлон танилцаарай.

Сурагчдын хуваарь болон бусад мэдээлэл

Ирэх хэдэн долоо хоногт сурагчдын танхимаар хичээллэх цагийн хуваарь, сургалтын хэлбэрийн талаарх мэдээлэл, багш болон анги танхим, хичээлд орох өөрчлөлтүүд, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын журмын талаарх сануулга зэргийн талаар та бүхнийг бид байнга мэдээллээр ханган ажиллах болно. Сурагчдын хичээл танхимын хэлбэрт ормогц тээвэрлэлтийн хуваарьт өөрчлөлт орох болно.  자세한 내용은 온라인에서 확인할 수 있습니다..

Үйлчилгээнд орох өөрчлөлт

Сурагчдын танхимын хичээлд эргэн ирэхэд бэлтгэх боловсон хүчин, сургуулийн барилгын хүчин чадал, тээврийн хэрэгслийн хүрэлцээ зэргээс шалтгаалан манай үйлчилгээнд дараах өөрчлөлт орсныг анхаарна уу.

 • 2-р сарын 19-ний Баасан гарагт Ашлон, Дрью, Хоффман-Бостон, Рандольф зэрэг бага сургуулиудад зарласан Сургалтын Нэмэлт Дэмжлэг буюудөн втлага (ILS) хөтөлбуюуй. 2-р сарын 22-ны Даваа гарагаас ILS хөтөлбөр зөвхөн Даваа гарагт хичээллэх болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг уг хөтөлбөрт хүүхэд нь хамрагдаж буй гэр бүлд шууд дамжуулах болно.
 • Хоёрдугаар сарын 19-ний Баасан гараг нь сургуулийн байршлаас гадна тойрог даяар сурагчдад хоол түгээж байсан долоон байршлын ажиллах сүүлийн өдр байх болно : (자세한 내용은)
 • 2-р сарын 26-ны Баасан гарагт, HB Вудлон, Нью Дирекшнз, Вэйкфильд, Вашингтон- Либерти, Йорктаун зэрэг ахлах сургуулиудад Арлингтон дахь Ажлын Байрны Төвөөс санал болгодог Дунд Сургуулийн Ажлын Байрны хөтөлбөрийн эцсийн өдөр болно.

Ирэх долоо хоногуудад өрнөх эдгээр өөрчлөлтүүдийн талаар та бүхэнд мэдээлэл өгөгдөх бөгөөд -2- ​​р сарын 18 нд болох Сургуулийн зөвлөлийн хурал дээр миний бие бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно.

Цар тахлын энэхүү хүнд үед бидэнтэй хамтран ажилласан та бүхэнд талархлаа илэрхийлье. Бүх хүн амны хаалт зүүж, өвчилсөн бол гэрээсээ гарахгүй байж, вирусын тархалтыг зогсоох талаар Нийгмийн Эрүүл Мэндийн газраас гаргасан дүрэм журмыг даган мөрдөх нь бидний цаашид ажиллах хэв маягт нөлөөлөх болно.

프란시스코 듀란 박사
Хичээлийн эрхлэгч
알링턴 공립학교