Сургуулийн удирдах зөвлөлийн нээлттэй ажлын цаг

2022-23 оны хичээлийн жилийн Нээлттэй ажлын цагийн хуваарь, удирдамжийг наймдугаар сарын сүүлээр нийтлэх болно.

Нөхөрлөлийн гишүүд Удирдах зөвлөлийн гишүүнтэй нээлттэй ажлын цагаар уулзах боломжтой. Сургуулийн Удирдах зөвлөл ерөнхийдөө Даваа гарагийн 5 цагаас 7 цаг хүртэл (өөрөөр заагаагүй бол) хичээлийн хурал болох өдрүүдэд нээлттэй ажлын цагийг зохион байгуулдаг. Хэрэв амралтын өдөр эсвэл анги бэлтгэх өдөртэй холбоотойгоор Даваа гарагт сургууль хичээллэхгүй бол дараагийн хичээлийн өдөр Нээлттэй ажлын цаг зохион байгуулдаг. Нээлттэй ажлын цагийг өвөл, хаврын амралт, зуны улиралд зохион байгуулдаггүй.

Сургуулийн удирдах зөвлөлийн холбоо барих мэдээлэл