ACTL-ийн ерөнхий мэдээлэл

2021-2022 оны хичээлийн жил

ACTL сургууль ба олон нийтийн төлөөлөгчдийн жагсаалт 2021-22 (удахгүй!)

ACTL 101 танилцуулга (удахгүй!)

ACTL ажилд авах хуудас 

 

2020-2021 оны хичээлийн жил

ACTL сургууль, Олон нийтийн Rep Roster 2020-21

ACTL 101 9.15.20 Финал

ACTL Recruitment Flyer 2020-21 - эцсийн

 

2019-2020 оны хичээлийн жил

ACTL - 101

ACTL процессууд ба протоколууд

Дотор нь ихэвчлэн ашигладаг товчлол ба товчлол APS болон ACTL 2020 оны XNUMX-р сар

ACTL нисдэг тэрэг 2020-21

ACI-ACTL 2019-2020 эцсийн хуанли, Ковид-19 хаалттай