нийгэм судлал

Нийгмийн ухааны зөвлөх хороо нийгмийн бүх шатны сургалтын хөтөлбөрийг хянан үзэж, зөвлөмж гаргадаг. Тус хороо нь ихэвчлэн сар бүрийн 2-ны Мягмар гарагт 7: 30-9: 00 цагийн хооронд Вашингтоны өргөн чөлөө, 2110 оны Сифакс Боловсролын төвд хуралддаг.

Нийгмийн Судалгааны Ажлын алба, энд дарна уу.

Нийгмийн ухааны зөвлөх хорооны талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл Нийгмийн ухааны албанаас 703.228.6140, эсвэл хорооны ажилтнуудтай холбоо тогтоох, Керри Хирш kerri.hirsch @apsva.us