Ерөнхий сургалтын гэрчилгээ, сургалтын зөвлөгөө

Ахлах сургуулиа орхихоосоо өмнө бүтэн жилийн коллежоо авах боломжтой боловч төлөвлөлт, шаргуу хөдөлмөр шаарддаг. Эхний алхам бол ахлах сургуулийн зөвлөхтэйгээ уулзаж, доор хавсаргасан баримт бичигт (Ерөнхий боловсролын гэрчилгээ) тодорхойлсон шаардлагыг хангасан сургалтын төлөвлөгөө гаргах явдал юм.

Давхар элсэлт нь оюутнуудад НОВА-гийн нэг жилийн ерөнхий боловсролын гэрчилгээний чиглэлээр ажиллах боломжийг олгодог. Ерөнхий боловсролын гэрчилгээ нь коллежийн XNUMX-р курсын оюутан жилийг толинд зориулан бүтээсэн болно. Гэрчилгээг AP, IB, DE ангиудыг хослуулан бөглөж болно.

Ерөнхий судлалын гэрчилгээ

APS Судалгааны хөтөлбөр