Онлайн хичээлүүд

Раул Матос

Насанд хүрэгчдийн боловсрол зохицуулагч, 703-228-7217

Арлингтон хотын олон нийтийн сургалтын хөтөлбөр нь Олон нийтийн боловсролын онлайн ангиудыг зарлаж байгаадаа баяртай байна. Олон нийтийн боловсролын чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудад ямар ч интернет холболтоор онлайнаар хичээллэх боломжийг олгох үүднээс эдгээр сургалтуудыг явуулдаг. Хичээлээ хэзээ, хаана хийхийг хүсээрэй. Уян хатан байдал нь хуваарь нь тодорхой цаг, байршилд цуглардаг багшийн удирдсан ангиудад оролцохыг зөвшөөрдөггүй оюутнуудад маш их тустай байдаг.

Хэзээ ч авах боломжтой онлайн хичээлүүдийн хамгийн сүүлийн үеийн жагсаалтыг энд дарж үзнэ үү.