APS тойм

стратегийн төлөвлөгөөний логоЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бүх сурагчдын аюулгүй, эрүүл, дэмжлэг үзүүлэх орчинд суралцаж, өсч хөгжихийг баталгаажуулах

Айлга

Бүх оюутнуудад хүсэл мөрөөдлөө өдөөж, тэдний боломжийг судалж, ирээдүйгээ бүтээх чадвартай нийгэмлэг болох

ГОЛ УТГА НЬ

  • Дээд чанар: Бүх оюутнуудад академик байдлаараа төвөгтэй, нийгмийн болон сэтгэл санааны хэрэгцээнд нийцсэн үлгэр жишээ боловсрол эзэмшүүлэхийг баталгаажуулах.
  • Тэгшитгэл: Оюутан бүрийн өвөрмөц хэрэгцээнд нийцүүлэн сургууль, нөөц, сургалтын хүртээмжийг хангах замаар боломжийн зөрүүг арилгаж, өндөр амжилтанд хүрэх.
  • Хамрах хүрээ: Хүмүүсийг хэн болохыг үнэлж, олон талт байдлыг тэтгэж, бүх оюутнууд, гэр бүл, ажилтнуудын оруулсан хувь нэмрийг оруулан бидний нийгмийг бэхжүүлнэ.
  • Нэгдмэл байдал: Шударга, нээлттэй, ёс зүйтэй, хүндэтгэлтэй ажиллах замаар итгэлцлийг бий болго.
  • Хамтран ажиллах: Оюутны амжилтыг дэмжихийн тулд гэр бүл, олон нийт, ажилтнуудтай түншлэлийн харилцааг хөгжүүлэх.
  • Инноваци: Оюутнуудад бүтээлч сэтгэлгээ, шүүмжлэлтэй хандлага, авхаалж самбаагаа төлөвшүүлэхийн зэрэгцээ байгууллага, хамт олны хүлээлтэд нийцсэн, зоригтой санаа бодлыг олж илрүүлэх зорилгоор урагшлах сэтгэлгээг хэрэгжүүл.
  • Нярав: Сургуульдаа оруулсан хөрөнгө оруулалтыг үнэлэхийн тулд эх үүсвэрээ удирдаарай; аюулгүй, эрүүл, байгаль орчинд ээлтэй сурах орчныг бүрдүүлэх; иргэний болон олон нийтийн оролцоог дэмжих; одоогийн болон ирээдүйн хойч үеийн хүмүүст үйлчлэх.

APS Түргэн баримт нь нэг хуудасны тойм бөгөөд нийт оюутны тоо, төсөв гэх мэт