Visual Arts

харааны урлагийн логоФИЛОСОФИ

Урлаг бол хүн төрөлхтний түүхийн чухал хэсэг юм; энэ нь олон үндэстний нийгэмд үзэл бодлоо хуваалцах арга хэрэгсэл юм. Урлагийн боловсрол нь танин мэдэхүйн мэдлэг, танин мэдэхүйн үйл явц, гоо зүйн мэдлэг, амьдралаа даван туулах чадварыг хөгжүүлдэг. Салбар хоорондын урлагийн туршлага нь мэдлэгтэй нийгмийг төлөвшүүлж, өөрийгөө илүү хүчтэй ойлгох боломжийг олгодог.

Дүрслэх урлагийн боловсрол нь Арлингтон хотын нийтийн сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийн салшгүй хэсэг юм