СУРГУУЛИЙН (IEP) ASL / CLT ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СУРГАЛТ

ДЭМЖЛЭГ APS IEP-тэй оюутнууд!

Энэ маягтыг ЗӨВХӨН хүсэлт гаргах боломжтой Америкийн дохионы хэл (ASL) Орчуулах эсвэл Cued Language Transiteration (CLT) үйлчилгээ нь үйлчилгээ шаарддаг оюутнууд IEP-ийн дагуу. Энэ маягтыг сургуулийн бүх өдөр эсвэл зарим хэсэгт ASL ​​орчуулагч / CLT хүсэлт гаргахад ашигладаг.

Маягт руу нэвтрэхийн тулд энд дарна уу.
(Та өөрийн рүү нэвтрэх шаардлагатай APS Google данс)

Энэхүү хүсэлтийн маягттай холбоотой асуулт, эргэлзээтэй асуултууд байвал Angelia Thrash-Thomas, angelia.thrashthomas @ хаягаар холбогдоорой.apsva.us

ASL / CLT үйлчилгээний талаархи санал хүсэлтийг энд оруулна уу