Ирц

Сургуульд тогтмол хамрагдах нь сурлагын амжилтанд чухал үүрэгтэй. Виржиниа мужийн Виржиниа мужийн заавал дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн дагуу сургуульд хамрагдах шаардлагатай болдог. Сургуульд тогтмол хамрагдахыг дэмжих нь олон нийтээс хүчин чармайлт шаарддаг тул эцэг эхчүүд, сургуулийн ажилтнууд болон олон нийтийн байгууллагуудын дэмжлэг нь Арлингтон хотын бүх оюутнуудад сурлагын амжилтанд хүрэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Арлингтон хотын олон нийтийн сургуульд хамрагдах бодлого