Капитал сайжруулах төлөвлөгөө (CIP)

Хоёр жил тутамд Сургуулийн зөвлөлөөс капиталыг сайжруулах төлөвлөгөө (CIP) баталж гаргадаг APS хөрөнгийн хэрэгцээ - манай сургуулиудын дэд бүтцийг сайжруулах, сайжруулахад шаардагдах хөрөнгө оруулалтууд - ирэх арван жилд. ХОТ-д шинээр баригдах сургууль, сургууль нэмж барих зэрэг томоохон хөрөнгө оруулалтын төслүүд, томоохон засвар үйлчилгээ, бага оврын барилгын төслүүд орно.

COVID-19 цартахлын улмаас үүссэн тодорхойгүй орчин, эдийн засаг, үйл ажиллагааны сорилтын хариуд Арлингтон хотын нийтийн сургуулиуд (APS) 2021 оны санхүүгийн жилийн CIP процесст хандах хандлага нь 2021 оны хавар илүү урт хугацааны түр хугацааны CIP-ийг дагаж нэг жилийн CIP-д шаардагдах хөрөнгийн хэрэгцээг шийдвэрлэх замаар County-тай уялдуулах болно. Энэ нь ердийн 10 жилийн CIP-ээс гарах боломжийг олгодог. хязгаарлагдмал нөөцийг үр дүнтэй ашиглах, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, одоо байгаа байгууламжуудыг арчлах, сайжруулах, оюутнуудын сурч, хөгжих аюулгүй, эрүүл, таатай орчинг үргэлжлүүлэн төлөвлөх. FY 2021 CIP-ийг батлахдаа Сургуулийн удирдах зөвлөл ахлах доктор Др. Франциско Дуран руу удирдан чиглүүлж, ирээдүйн элсэлтийн өсөлт, барилга байгууламжийн хэрэгцээг үргэлжлүүлэн төлөвлөж байгаа 2022-XNUMX жилийн хугацаатай FY XNUMX CIP-ийг бэлтгэхийг үүрэг болгов.

The FY 2021 оны капиталын сайжруулалтын тайлан  2021 оны санхүүжилтийг хэрэгжүүлэх тухай сургуулийн зөвлөлийн гаргасан санал (Хавсралт А-г үзнэ үү) ба батлагдсан CIP төсөл бүр, тэдгээрийн өртөг, бонд гаргах хугацааг тоймлон харуулсан хүснэгтийг багтаасан болно (8-р хуудсыг үзнэ үү).

20-р сарыг батлав21 Капитал сайжруулах төлөвлөгөө

2020 оны сургуулийн бондын асуултууд  I  Bono Escolar 2020  | 2020 የትምህርት ቤት ቦንድ  |  2020 оны Сургуулийн бонд  |  سندات مالية مدرسية لعام 2020

CIP хэрхэн боловсруулагдсан талаар илүү ихийг олж мэдэх


Өмнөх CIP-ууд

2019 - 2028 он Капитал сайжруулах төлөвлөгөө

2017 - 2026 он Капитал сайжруулах төлөвлөгөө

2015 - 2024 он Капитал сайжруулах төлөвлөгөө

2013 - 2022 он Капитал сайжруулах төлөвлөгөө

2011 - 2016 оны хөрөнгө оруулалтыг сайжруулах төлөвлөгөө

2009 - 2014 оны хөрөнгө оруулалтыг сайжруулах төлөвлөгөө

2007 - 2012 оны хөрөнгө оруулалтыг сайжруулах төлөвлөгөө