Сургуулийн жилийн хуанли

Онлайн хуанли (iCal болон Google-ийн захиалгууд боломжтой)

2020-21 оны хичээлийн жилийн хуваарийг батлав

2021-22 оны хичээлийн жилийн хуваарийг батлав

  • 2021-22 хичээлийн жилийн хуанли 3 оны 2020-р сарын XNUMX-ны өдөр батлав
  • Тэмдэглэл: Сургуулийн удирдах зөвлөл Баркрофт бага сургуулийн хуанлийг бусад бүх хуанлитай хамт боловсруулж батлав APS 2021‐22 оны хичээлийн жилээс эхлэн бага сургууль.
  • Нэмэлт мэдээлэл ирж байна удахгүй