Сургуулийн жилийн хуанли

Онлайн хуанли (iCal болон Google-ийн захиалгууд боломжтой)

2022-23 оны хичээлийн жилийн хуваарийг батлав


2023-24 оны хичээлийн жилийн хуваарийг батлав

15 оны 2022 дугаар сарын XNUMX-ны өдөр сургуулийн Удирдах зөвлөлөөс баталсан