Хүний нөөцийн холбоо барих жагсаалт

Хүний нөөцийн үндсэн дугаар: 703-228-2726 –  Факс 703-841-2138 - hr.support@apsva.us

Ажил эрхлэлтийн баталгаажуулалт

Ажилтны баталгаажуулалтын хариу өгөх хугацаа нь манай баг таны хүсэлтийг хянан шийдвэрлэхэд ажлын 15 хоног байна. (амралтын өдрүүд, холбооны/засгийн газраас тэмдэглэдэг амралтын өдрүүд, төв оффисын цаг агаарын тааламжгүй байдал нь ажлын өдөрт хамаарахгүй). Цаашид саатал гарахаас зайлсхийхийн тулд нэг лавлагаанд олон хүсэлт илгээхгүй байхыг бид танаас хүсч байна.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ажилчдад туслах хөтөлбөр (EAP)

  • Арлингтоны EAP - EAP.staff@apsva.us
  • Cigna EAP – 1.877.622.4327 Долоо хоногт 24 өдөр, 7 цагаар ажилладаг.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________