Оюутны дадлага хийх

APS Оюутан багш нарт дадлага хийх, хээрийн ажиглалт/туршлага, сургуулийн зөвлөгөө, нийгмийн ажил, сургуулийн сэтгэл зүйч гэх мэт олон зүйлийг санал болгодог. Боломжит сонголтууд, өргөдөл гаргах явц, эцсийн хугацааг судлахын тулд зүүн талд байгаа холбоосыг ашиглана уу.