Урт хугацааны орлуулагчид

Багш залуу оюутны орлуулах хэсгийг уншсан гарчгийн самбар дээр инээмсэглэж байна

Шар алим нь урт хугацааны орлуулалтыг уншдаг цэнхэр тугийг байрлуулдаг

хатагтай инээмсэглэв

At APS Орлуулах багш нар нь сурагчдадаа амжилттай суралцах орчныг бүрдүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэдгийг бид мэднэ. Багш, туслах нь эзгүй байх үед манай тусгай орлон гүйцэтгэгчид сургуулиудын хамрах хүрээг хангах чиглэлээр сургалтын дэмжлэг үзүүлдэг.

 

Урт хугацааны орлуулагчид

Зөвхөн орлуулагч багш нар урт хугацааны даалгаврыг хийх боломжтой. Туслах хүмүүс урт хугацааны албан тушаалд хамрагдах эрхгүй

Урт хугацааны орлуулагчид

Урт хугацааны орлуулагчид авдаг APS хэрэв байгаа бол имэйлээр хандах APS хандах асуудал 2847@ холбоо барина ууapsva.us эсвэл 703-228-2847

Урт хугацааны орлуулагчид

Урт хугацааны орлуулагч нь бусад ажлыг орлохоос өмнө бүрэн хугацаагаа дуусгах ёстойong хугацааны даалгаврыг VDOE-ийн удирдамжийн дагуу 90 хоногоос илүүгүй байлгахыг зөвшөөрдөггүй

Шар алим Орлуулах төлбөрийг уншдаг цэнхэр туг дээр сууж байна

Урт хугацааны орлуулагчид

Урт хугацааны орлуулагч багшийн цалин нь:

$ 18.00 (1-10 өдөр)

$ 28.00 (21 өдөр - хуваарийн төгсгөл)

*Өдөр хагасаас бага цагаар ажилладаг дэд багш нар хамгийн багадаа 4.25 цагийн цалин авдаг

*Дэд туслахууд хагас өдрийн тохируулгагүйгээр ажилласан цагийн хөлсийг авна

* Дээр дарна уу энд харах APS хуанли төлөх