Үе үеийг заа

БҮХ ТӨРӨЛ. БҮХ ПЕРСПЕКТИВ. БҮХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ.

Дээр заа APS дэлхийн удирдагчдын дараагийн үеийг өсгөх.

 • Виржиниа мужийн Олон нийтийн сургуулийн хэлтсийн шагнал хүртсэн шилдэг шагнал
 • Өрсөлдөөний нөхөн олговор ба ашиг
 • Багшийн цалингийн шинэчлэлт
 • Оюутны хүн амын ялгаатай байдал
 • Өмч хөрөнгө, оролцоог хангах үүрэг хүлээнэ
 • Вашингтоны минут
 • Коммутаторын ашиг тус
 • 2500 долларын хүүтэй нүүлгэн шилжүүлэх зээл
 • Сургалтын тусламж
 • Үндэсний зөвлөлийн гэрчилгээжүүлэх тусламж
 • Ажил мэргэжлийг дээшлүүлэх хөтөлбөр (CAP)
 • Зааварчилгаа ба Мэндчилгээ
 • Төгсөлтийн тэтгэлэгт ангиудын санхүүжилт

Өөрийн карьераа бүтээх APS!

APS Багш ажилд авна Flyer 2021.2022 Виртуал