Иргэдийн зөвлөлдөх бүлгүүд

Арлингтон нийтийн сургууль таны оруулсан хувь нэмрийг үнэлдэг. Тийм ч учраас сургуулийн тогтолцоо нь 30 гаруй сайн дурын зөвлөх хороодоос бүрдсэн хүчтэй сүлжээтэй бөгөөд тус бүр нь заавар, байшинг хүртэл барилгын тодорхой сэдэв буюу сэдвийг хамардаг.

Зөвлөлдөх хороо, зөвлөх бүлгүүд албан ёсоор болон цаг хугацаатай холбоотой харилцан адилгүй байдаг. Зарим нь сургуулийнхаа Удирдах зөвлөлд жил бүр тайлагнадаг бол зарим нь Арлингтоны нийтийн сургуулийн ажилтнуудтай тодорхой төсөл эсвэл сэдвээр шууд ажилладаг. Үүнээс гадна төсөл, нэн даруй тулгамдсан асуудлуудад анхаарлаа төвлөрүүлэх зорилгоор хязгаарлагдмал хугацаанд байгуулагдах болно.

Ихэнх зөвлөх бүлгийн гишүүдийг Сургуулийн Удирдах зөвлөл томилдог бөгөөд энэ нь олон талын хэтийн төлөвийг хангахын тулд олон нийтийн өргөн цар хүрээг тусгахыг эрмэлздэг. Нэр томъёо нь хоцрогдсон тул сул орон тоо байнга гардаг. Зөвхөн Арлингтон Каунтигийн оршин суугчид зөвлөлдөх бүлэг, хороодын гишүүнчлэл авах боломжтой.

Хэрэв та тодорхой зөвлөх бүлэг, хорооны талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсч байвал хорооны хуралдаанд оролцоорой. Бүх уулзалтууд олон нийтэд нээлттэй бөгөөд Арлингтон хотын нийтийн сургуульд хүүхдүүд хамрагдсан эсэхээс үл хамааран бүх иргэд оролцох боломжтой.
Арлингтон сургуулийн удирдах зөвлөл таны оролцоог сайшааж, зөвлөх баг эсвэл хороонд элсэж хамт олондоо үйлчлэхийг урьж байна.

Сургалт ба сургалтын талаар зөвлөлдөх зөвлөл (ACTL - өмнө ACI)

Зааварлаг бус зөвлөлдөх хороо

 • Сургуулийн барилга байгууламж, капиталын хөтөлбөрийн талаархи зөвлөлдөх зөвлөл
 • Тээврийн хэрэгслийн сонголтын талаархи зөвлөлдөх хороо
 • Арлингтон усан сангийн хороо
 • Төсвийн зөвлөх
 • Барилгын түвшний төлөвлөлтийн хороод
 • Хамтарсан байгууламжийн зөвлөх комисс
 • Сургуулийн эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх зөвлөл
 • Сургуулийн төлөвлөгөөний зөвлөх хороод
 • Тусгай боловсролын эцэг эхийн нөөцийн төв
 • Оюутны зөвлөлдөх зөвлөл
 • Супер тэгшитгэлийн эрх тэгш байдал, мэргэшлийн талаархи зөвлөлдөх хороо
 • Тогтвортой байдлын зөвлөх хороо
 • Технологийн зөвлөх комисс