Цэргийн гэр бүлийн оюутнуудад зориулсан боломжууд

Тэмүүлэл 2 Онц сайн

Үнэгүй eKnowledge SAT / ACT Power Prep хөтөлбөр

Victory Sports Group-ийг төлөөлөн оролцсон NFL, AFL, CFL, NFL Европын хөлбөмбөгийн баг бүх цэргийн гэр бүлд зориулсан SAT / ACT Power Prep хөтөлбөрүүдийг ивээн тэтгэв. Эдгээр хөтөлбөрүүд нь тус бүр нь 199.95 доллараар зарагддаг боловч тоглогчийн ивээн тэтгэлгээр дамжуулан хувь хүмүүс зөвхөн тээвэрлэлт, материалын өртгөөр програм авах боломжтой. Бид тоглогчийн оролцоог үнэлж, сонирхсон оюутнуудыг ивээн тэтгэлэг дуусахаас өмнө ивээн тэтгэсэн хөтөлбөрт хамрагдахыг уриалж байна.

eKnowledge үнэгүй тэжээл бэлтгэх хөтөлбөрүүд
Виржиниа Виржиниагийн Цэргийн гэр бүлд зориулсан нөөц