Ажил мэргэжлийн ба техникийн боловсрол

Таны сонирхол ямар ч байсан CTE бол таны харьяалагдах газар юм!

Ахлах сургууль CTE

Хөдөө аж ахуйн боловсрол Бизнес ба мэдээллийн технологи (МТ) ба маркетинг
Компьютерийн шинжлэх ухаан Гэр бүл ба Хэрэглэгчийн шинжлэх ухаан
Эрүүл мэнд, анагаах ухааны шинжлэх ухаан Цэргийн шинжлэх ухаан
Технологийн боловсрол Худалдаа, үйлдвэрлэлийн боловсрол

Дунд сургуулийн CTE

Бизнес ба мэдээллийн технологи (МТ) Компьютерийн шинжлэх ухаан
Гэр бүл ба Хэрэглэгчийн шинжлэх ухаан Технологийн боловсрол

 

подкаст видеоны дэлгэцийн агшин
Манай подкастийг сонсоорой


@APS_CTE

дагаарай