Арлингтон Ажил мэргэжлийн төвийн CTE курсууд

Арлингтон дахь ажил мэргэжлийн төвийн курсууд

Ажил мэргэжлийн төв дээр санал болгож буй бүх сургалтыг дараах хаягаас олж болно Ахлах сургуулийн сургалтын хөтөлбөр SY 2021-2022. Naviance дахь ангиудад бүртгүүлэх. Танай сургуулийн зөвлөх танд тусалж чадна.

Доорхи линкүүдийг ашиглан Ажил мэргэжлийн төв дээр санал болгож буй ангиудаар видео аялалыг үзээрэй.

Хөдөө аж ахуй

 Бизнес ба МТ

 Дижитал Медиа

 Гэр бүл ба Хэрэглэгчийн шинжлэх ухаан

 Эрүүл мэнд ба анагаах ухааны шинжлэх ухаан

 Хүний ба нийтийн үйлчилгээ

 Технологийн боловсрол

  • Компьютерийн тусламжтайгаар зураг зурах (CAD)
  • Инженерийн

Худалдаа ба аж үйлдвэрийн