CTE арга хэмжээ

CTE гэж юу вэ? || ¿Qué es CTE?  2/02/2021 || 02: 2: 2021-6  MS Team Link / Enlace Бичлэг хийх
Дунд сургуулийн CTE || Educationación técnica y profesional (CTE) en la escuela intermedia 2/09/2021 || 09: 2: 2021-6  MS Team Link / Enlace Бичлэг хийх
Ахлах сургуулийн CTE || Educationación técnica y profesional (CTE) en la escuela secundaria 2/23/2021 || 23: 2: 2021-6  MS Team Link / Enlace Бичлэг хийх
Арлингтон дахь карьерын төвийн CTE || Centro de Carreras de Arlington-ийн боловсрол, мэргэжлийн боловсрол (CTE)

Шинэ болзоо!

3/02/2021 || 02: 3: 2021-6 

MS Team Link / Enlace Энд

 

CTE арга хэмжээ

 

SY2020-2021-CTE-сар-Flyer испани хэл

CTE сарын хуанли 2021 [1]

CTE сарын хуанли 2021 [1]