APS & ACPD санамж бичиг

Арлингтон хотын улсын сургуулиуд (APS) & Арлингтон мужийн цагдаагийн газар (ACPD) Харилцан ойлголцлын санамж бичиг (Санамж бичиг) - The APS/ ACPD санамж бичгийг 16 оны 2018-р сарын XNUMX-ны өдөр байгуулав. Энэхүү санамж бичгийг Виржиниагийн Эрүүгийн Хууль Зүйн Үйлчилгээний Газар (DCJS) -аас боловсруулсан Виржиниа сургуулийн хууль сахиулах түншлэлийн загвар санамж бичиг (Санамж бичиг) -ийг загварчилсан болно. ACPD &  APS санамж бичгийг уялдуулахын тулд хамтран ажилласан APS & ACPD-ийн бодлого, үйл ажиллагаа. Санамж бичгийг боловсруулах явцад баримт бичгийг янз бүрийн оролцогч бүлгүүдтэй хуваалцсан болно.

  • Эцэг, эх
  • Олон нийтийн
  • администраторууд
  • Сурагчид

Оролцогч талуудын санал хүсэлтийг тусгасан болно. Санамж бичиг нь доор байна:

APS-ACPD санамж бичиг 2018