Сургуулийн барилга байгууламж, капиталын хөтөлбөрийн талаархи зөвлөлдөх зөвлөл

FAC-ийн зорилго юу вэ?

Сургуулийн барилга байгууламж, капиталын хөтөлбөрүүдийн талаархи зөвлөлдөх зөвлөл нь сургуулийн барилга байгууламжийг тасралтгүй, системтэй хянах, жилийн болон урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд сургуулийн удирдах зөвлөлд тусалдаг. Тус зөвлөл нь Арлингтон хотын сургуулийн барилга байгууламж, оюутны байрны төлөвлөгөө (AFSAP), үүнд XNUMX жилийн хугацаатай нийслэлийн тохижилтын төлөвлөгөө (CIP) багтсан, сургуулийн барилга байгууламжийн цаашдын санхүүжилтийн талаар санал, зөвлөмжийг гаргаж байна.

2019-2028 оны хөрөнгө босгох төлөвлөгөөг батлав

Арлингтоны байгууламж ба оюутны байрны төлөвлөгөө (AFSAP) 2019 он

Хэрхэн хамрагдах вэ?

15 гишүүнтэй зөвлөлийг хоёр жилийн хугацаатайгаар томилдог. FAC-ийн бүх гишүүд системийн янз бүрийн түвшинд сургуулийн барилга байгууламж, хөрөнгийн хөтөлбөрийн талаар мэдлэгтэй байх төлөвтэй байна. Сургуулийн барилга байгууламж, нийслэлийг сайжруулах хөтөлбөртэй танилцах мэдлэгээ нэмэгдүүлэхийн тулд тэд өөрсдөө хариуцлага хүлээхээр төлөвлөж байна. Энэхүү зөвлөлдөх зөвлөлд ажиллахаар сайн дурын ажилтан, мэдээлэл авахыг хүсвэл Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн ажлын албыг 703-228-6015 дугаарт залгаж эсвэл Сургуулийн барилга байгууламж, капиталын хөтөлбөрийн талаар зөвлөлдөх зөвлөлийн өргөдлийг бөглөнө үү.

APS FAC-тай холбоотой бодлого

  • Бодлого Б-3.6.32 Сургуулийн барилга байгууламж, капиталын хөтөлбөрүүдийн талаархи зөвлөлдөх зөвлөл бодлогын
  • Бодлого F-5.7 Барилга ба засвар бодлогын
  • Бодлогыг хэрэгжүүлэх журам (PIP) F-5.7 PIP-2 Барилгын түвшний төлөвлөлтийн хороо PIP
  • Сургуулийн Удирдах зөвлөлийн цахим хурлын тогтоол тогтоол

FAC хэзээ уулздаг вэ?

Хичээлийн жилийн хугацаанд СЗХ ерөнхийдөө энэ сарын хоёр дахь даваа гаригт, амралтын өдөр тохиовол гурав дахь даваа гаригт хуралддаг. Бүх уулзалтууд олон нийтэд нээлттэй бөгөөд 6:30 цагт эхлэх бөгөөд зарим уулзалтаас өмнө виртуал аялал APS байгууламж байгуулагдаж магадгүй бөгөөд орой 6 цагт эхлэхээр төлөвлөсөн болно. Доорх уулзалтын тохирох өдрийг сонгосноор виртуал уулзалтад нэвтрэх боломжтой болно. Утасны сонголтыг 00 дугаарт залгаж, уулзалтаас хамааран доор өгсөн конференцийн ID-г оруулах боломжтой

2020-21 уулзалтын өдөр /Байршил / Agendas / Minutes

* Аялал жуулчлал 6 цагт, уулзалт 00:6 цагт эхэлнэ.

Өмнөх жилүүд минут ба хөтөлбөрүүд