Дижитал сургалтын төхөөрөмжийн тусламж

APS гэр бүлд гэртээ ашиглахад зориулагдсан алдааг олж засварлах цөөн хэдэн зөвлөмж, гарын авлагыг боловсруулсан болно. Гэрийн нөхцөлд зарим нэг үндсэн алдааг олж засварлах нь таны төхөөрөмжийг илүү хурдан ажиллуулах боломжтой болгодог. Эдгээр холбоосууд нь таныг зарим энгийн алхамуудаар дамжуулж өгдөг. Хэрэв та асуудлыг шийдэж чадахгүй тохиолдолд сургуулийнхаа техникийн тусламжийн хаягийг ашиглан сургуультай холбоо барьж болно.